bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Delen van gewestelijke open data

Datastore is het IT-portaal dat de open data centraliseert die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden geproduceerd.

Het platform, gebaseerd op open data, is voor iedereen toegankelijk en wordt gevoed door gebruikers (gemeenten, ION, administraties, enz.) die vrije toegang geven tot hun gegevens en webdiensten.   

Gegevens op een vereenvoudigde manier exploiteren

Datastore maakt deel uit van het ecosysteem van diensten dat de vrije toegang tot en het delen van open data en diensten van het Gewest mogelijk maakt, net als FIDUSbhg.common.external_link_warning en API Manager, die verschillende soorten gegevens uitwisselen met verschillende niveaus van toegankelijkheid. 

Elke gewestelijke partner kan Datastore gebruiken om zijn gegevens te hosten en van de vele voordelen genieten:  

  • Automatische toevoeging van gegevens 
  • Begeleiding bij het invoeren van gegevens 
  • Mutualisering van een hoogwaardige en beveiligde tool, die interessante schaalvoordelen biedt 
  • Grotere zichtbaarheid en betere toegankelijkheid van bestaande datasets en diensten 
  • Enz. 

Naast de gegevens die rechtstreeks op het platform worden gehost, steunt Datastore ook op harvestingprocessen waarmee metadata van andere portalen naar zijn eigen catalogus kunnen worden gekopieerd. Gebruikers worden zo steeds geleid naar de laatste versie van de gegevens of webdienst. 

Gebruik van de gegevens

Zonder enige verplichting tot inschrijving is het mogelijk op het portaal te surfen, gegevens en webdiensten op te zoeken en te raadplegen, en een profiel aan te makenbhg.common.external_link_warning om suggesties te doen, zich te abonneren op het nieuws van een of meerdere organisaties of van een of meer datasets. 

  • Makkelijk om gegevens en diensten te vinden en binnenkort te integreren  
  • Grote verscheidenheid aan beschikbare gegevens  
  • Inzameling en geautomatiseerde bijwerking van gegevens (integratie via API’s mogelijk) voor een efficiënter gebruik 
  • Link met gegevensproducenten 

Verbetering van de data governance

Het invoeren van gegevens maakt het mogelijk de toegangsvoorwaarden van elke bron te documenteren. Het is dus mogelijk een overzicht te krijgen van wat intern, tussen administraties of met de buitenwereld kan worden gedeeld. Deze documentatie maakt het ook mogelijk om de verantwoordelijke van elke gegevensbron te identificeren en aldus de beginselen van data governance na te leven. 

Dit portaal, dat dagelijks wordt gevoed, is een vector van innovatie en economische groei, aangezien zijn gegevens door iedereen kunnen worden gebruikt en hergebruikt (burgers, bedrijven, administraties, startups, scholen, universiteiten, ....). Het bevordert burgerparticipatie evenals het transparantiebeginsel van de overheid.  

Datastore komt tegemoet aan de behoeften van elke gebruiker of producent door het openstellen en vrij hergebruik van gegevens en diensten die beschikbaar zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.