Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Digitale inclusie actoren

Op 13 december 2018 keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een nota over digitale inclusie goed. Die eerste nota legde de basis voor een beleid van digitale inclusie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarin het gewest, de gemeenten en de actoren op het terrein een hoofdrol vertolken. In februari 2021 werd uiteindelijk het “Plan voor digitale toegankelijkheid 2021-2024” goedgekeurd, waarmee het gewest officieel te kennen geeft dat het de digitale vaardigheden van de Brusselaars wil verbeteren. Om dat mogelijk te maken wordt de Coördinatie Digitale Inclusie opgericht.

CABAN

Het CABAN-netwerk (Collectif des Acteurs Bruxellois de l'Accessibilité Numérique, het netwerk van Brusselse actoren voor digitale geletterdheid) brengt verenigingen en andere organisaties samen die strijden tegen de digitale kloof in Brussel. Het netwerk biedt de OCR's een gemeenschappelijke Externe linkwebsite en een overzicht van het aanbod in verband met digitale inclusie in Brussel. Opgelet: deze kaart is niet volledig. Aarzel dus niet om informatie in te winnen over de lokale initiatieven in jouw buurt en de eventuele beperkingen in verband met het publiek dat gebruik kan maken van de dichtstbijzijnde computerruimte.

Het CABAN-netwerk vervult de volgende opdrachten:

  • Netwerking van de actoren van de digitale inclusie in Brussel;
  • Bijgewerkte lijst van de actoren van de digitale inclusie (Externe linkvia hun website);
  • Interne en externe communicatie van de sector (projectoproepen en vragen van partners of externe organisaties doorgeven aan het gewest, spreken in de pers en op evenementen rond digitale inclusie enz.);
  • Politieke vertegenwoordiging van de actoren van de digitale inclusie;
  • Referentie op het gebied van 'goede praktijken' en afstemming van de acties van de actoren van het netwerk.

CABAN is ook een belangrijke partner van de Coördinatie Digitale Inclusie van het gewest in het kader van de uitvoering van het Plan voor digitale toegankelijkheid 2021-2024 en voert allerlei opdrachten uit, zoals het opstellen van een financieringskadaster van erkende OCR's. 

Meer weten? Neem contact op met Lauriane Paulhiac, coördinatrice van de activiteiten van CABAN via lauriane.paulhiac@caban.be

OCR’s

Een Openbare Computerruimte (OCR) is een publiek toegankelijke plek die digitale technologie ter beschikking stelt van de hele bevolking. De OCR is een eerstelijnsspeler in de strijd tegen digitale ongelijkheid en is het meest efficiënte hulpmiddel om mensen die het verst verwijderd zijn van de digitale wereld te integreren.

Een OCR stelt uitrusting (computers, ID-kaartlezers, enz.) en tevens een internetverbinding, gratis of tegen een symbolische vergoeding, ter beschikking. Maar het is vooral de multimedia-animator die in het OCR-systeem centraal staat, die mensen wegwijs maakt in de digitale wereld en hen zelfstandig leert zijn.

De Coördinatie Digitale Inclusie heeft alle OCR's in het Brussels Gewest in kaart gebracht en verspreidde in 2020 en 2021 Externe linktweetalige flyers (NL/FR) in alle brievenbussen in het gewest. De CDI werkt haar flyers elk jaar bij en vertaalt ze in het Externe linkEngels, Externe linkArabisch, Externe linkTurks, Externe linkAlbanees, Externe linkPortugees, Externe linkPools en Externe linkRoemeens. Je vindt alle flyers via Externe linkdeze link.

Coördinatie Digitale Inclusie

De nota voorzag aanvankelijk in de aanstelling van een coördinator digitale inclusie binnen Paradigm, een functie die sinds 2018 door Tania Maamary wordt ingevuld. Sinds juni 2020 werd de Coördinatie Digitale Inclusie versterkt met Narjiss Rachiq en Hugues Marchal als digital inclusion officers.   

De Gewestelijke Coördinatie vormt de schakel tussen de sector en de overheid en stemt de acties af op gewestelijk niveau, maar ook met de andere gefedereerde entiteiten. 

Wil je meer weten over de Coördinatie Digitale Inclusie? Neem contact met ons op via inclusion@paradigm.brussels

Stuurcomité

Actiris, Bruxelles-Formation, CABAN, easy.brussels en het kabinet van minister Bernard Clarfayt vormen samen met de Coördinatie Digitale Inclusie het Stuurcomité Digitale Inclusie (STUCO).

Het STUCO werkt aan dossiers, keurt de labels voor Openbare Computerruimtes (OCR's) goed en verspreidt informatie binnen al die besturen.

Werkgroepen

In dat verband stuurt en leidt de Coördinatie een grote werkgroep 'Digitale Inclusie' en verschillende deelwerkgroepen waarin de meeste Brusselse actoren die strijden tegen digitale ongelijkheden zijn verenigd: lokale actoren (OCR's, CABAN, Fobagra), samenwerkingsinitiatieven (CAWaB enz.), Brusselse gewestelijke organisaties (Actiris, Bruxelles-Formation, Women In Tech enz.) en privéactoren (de Koning Boudewijnstichting, de vzw We Tech Care enz.).

De lijst van deelwerkgroepen ziet er als volgt uit:

  • Inclusieve aanbevelingen
  • Communicatie
  • Studie en barometer
  • OCR

Wil je aan een deelwerkgroep deelnemen? Neem contact op met de cel Digitale inclusie via inclusie@paradigm.brussels.