Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) is de belangrijkste hefboom voor de uitvoering van het beleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. We bereiden dit beleid voor en volbrengen het op een coherente, doeltreffende en transparante manier.

Wie zijn wij?

U verplaatsen, er werken, uw woning renoveren, gebruik maken van hoogwaardige openbare ruimte, of nog, een bedrijf opstarten… als Gewestelijke Overheidsdienst Brussel is het onze rol om u daarbij te helpen.

We staan voor u klaar, met bijna 1.600 personeelsleden verspreid over acht verschillende besturen. We streven ernaar om u een kwalitatieve dienstverlening te waarborgen met behulp van onze expertise, of u nu een burger, een ondernemer of een werknemer van een vzw of overheidsinstelling bent. We doen dit in een context van duurzame ontwikkeling en met respect voor de waarden van de overheidsdienst.

Onze opdrachten

Bij onze opdrachten zijn alle spelers van het sociale leven in Brussel betrokken: burgers, werknemers, ondernemingen, verenigingen en overheden. Wat doen we precies?

  • Een duurzame economie en werkgelegenheid ontwikkelen;
  • De openbare ruimte inrichten en de uitrustingen voor mobiliteit en onroerend erfgoed beheren;
  • Zorgen voor een kwaliteitsvolle woning voor iedereen;
  • De overheidsfinanciën beheren en controleren;
  • De plaatselijke besturen organiseren, adviseren en financieren;
  • De GOB doeltreffend vertegenwoordigen in de nationale, Europese en internationale instellingen en de rol van Brussel als hoofdstad van Europa invullen;
  • De algemene samenhang van onze werking garanderen en onze acties en diensten coördineren om de besturen bij te staan in hun opdrachten aan de hand van logistieke en IT-ondersteuning en een adequaat humanresourcesbeleid.

Strategisch plan 2021-2026

Samen bouwen aan een duurzame toekomst: dat is de uitdaging die we aangaan met ons strategische meerjarenplan. Bij de uitvoering van dat plan streven we naar een voortdurende verbetering van de kwaliteit, de prestaties en het goede bestuur binnen onze gewestelijke overheidsdienst, opdat onze gebruikers ervan kunnen profiteren. 

Het plan heeft als titel "SAMEN bouwen aan een duurzame toekomst" en als ambitie de belangen van de burgers en de economische en maatschappelijke spelers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest optimaal te dienen.

Wilt u hiervan op de hoogte zijn? Ontdek het strategische plan 2021-2026


Laatste nieuws