Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) is het belangrijkste instrument van de Brusselse Regering in de uitvoering van haar beleid dat op een coherente, efficiënte en transparante manier wordt voorbereid en uitgevoerd.

Onze verbintenissen

U verplaatsen, er werken, uw woning renoveren, gebruik maken van hoogwaardige openbare ruimte, of nog, een bedrijf opstarten… als Gewestelijke Overheidsdienst Brussel is het onze rol om u daarbij te helpen.

Wij staan tot uw dienst met bijna 1.600 medewerkers in 8 administraties. Steunend op onze expertise streven we ernaar u een kwaliteitsvolle dienstverlening te garanderen, of u nu burger, ondernemer of werknemer van een vzw of overheidsinstelling bent. We doen dit in een context van duurzame ontwikkeling en met respect voor de waarden van openbare dienstverlening

Onze opdrachten

Onze missies hebben betrekking op alle actoren van het sociale leven in Brussel: burgers, werknemers, bedrijven, verenigingen en overheden. Wat doen we precies?

  • de duurzame economie en werkgelegenheid ontwikkelen;
  • de openbare ruimte inrichten en de uitrustingen voor mobiliteit en onroerend erfgoed beheren;
  • zorgen voor een kwaliteitsvolle woning voor iedereen;
  • de openbare financiën beheren en de controle ervan organiseren;
  • de plaatselijke besturen organiseren, adviseren en financieren;
  • de GOB doeltreffend vertegenwoordigen in de nationale, Europese en internationale instellingen en de rol van Brussel als hoofdstad van Europa invullen;
  • zorgen voor algemene samenhang in onze werking, onze acties en diensten coördineren om de besturen bij hun opdrachten te ondersteunen aan de hand van logistieke en IT-ondersteuning alsook een adequaat humanresourcesbeleid.

Strategisch plan 2021-2026

Samen bouwen aan een duurzame toekomst: dat is de uitdaging die we volledig aangaan met ons strategisch meerjarenplan. Door het uit te voeren, verbinden we ons ertoe te werken aan een voortdurende verbetering van de kwaliteit, de prestaties en het goed bestuur binnen onze Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst, zodat onze gebruikers er voordeel uit kunnen halen.  
Het plan, dat de naam "SAMEN bouwen aan een duurzame toekomst" meekreeg, heeft als doel de belangen van de burgers en de economische en sociale actoren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zo goed mogelijk te dienen.


Laatste nieuws

Contacteer ons

Contactformulier