Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Gezocht : exploitant voor de « Movy Club »-bioscoop te Vorst

De Directie Onroerend Patrimonium van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) doet een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling met het oog op de uitbating van de Movy Club, een bioscoop en een sociaal-culturele buurtvoorziening gelegen in de Monnikenstraat 17-19-21 te Vorst (1190 Brussel).

Gepubliceerd op

Een van de laatste buurtbioscopen in Brussel

Erfgoed sinds 1997 grotendeels beschermd en door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2016 aangekocht, de voormalige « Movy Club »-bioscoop  is het onderwerp van grote restauratiewerkzaamheden door de gewestelijke Grondregie – de huidige Directie Onroerend Patrimonium van de GOB.

Tegelijkertijd maakt de aankoop door het Gewest an een deel van de aangrenzende gebouwen het mogelijk om een programma te ontwikkelen dat de werking van de bioscoop aanvult door een gebruiksvriendelijke faciliteit te creëren (barruimte, workshops, polyvalente zaal, enz.).

Deze verrichting, die binnen het kader van het Stadsvernieuwingscontract (SVC) nr. 4 « Koningslaan » past, heeft tot doel een culturele voorziening in het hart van Vorst te bieden, en wil een verbindend project oprichten voor en met de bewoners en gebruikers van de wijk, en meer in het algemeen met de Brusselaars.

Het Gewest zoekt vandaag een duurzame exploitant voor deze unieke plaats en doet daartoe een oproep tot het indienen van blijken van belangstelling..

De oproep tot indienen van blijken van belangstelling

Het doel van deze oproep is om een operator aan te wijzen die belast zal worden met de volledige uitbating van de voorziening zodra het einde van de herbestemmingswerken, voor de twee functies die aan de plaats worden verleend, namelijk een bioscoop en een sociaal-culturele buurtvoorziening.

Het ontwikkelen van partnerschappen met belangrijke spelers in de filmsector, de positieve en aantrekkelijke sociale en culturele impact van het project, alsook de complementariteit tussen de functies  van de voorziening zijn eveneens elementen waarmee de kandidaten in hun project rekening moeten houden..

De projectdrager wordt aangeduid na een advies van een comité dat daartoe wordt samengesteld, en dit nadat een onderzoek van de kwaliteit, samenhang en aantrekkelijkheid van het voorgestelde project, de economische leefbaarheid alsook de menselijke en materiële middelen daaraan toegekend wordt verricht.

Voor wie?

Deze oproep tot het indienen van blijken van belangstelling richt zich tot operatoren (ondernemingen, verenigingen, en/of combinaties van ondernemingen) van wie het project tegemoetkomt aan de twee bestemmingen van het gebouw.

Waarvoor?

Na de oproepprocedure, en op het einde van de restauratiewerken gepland voor de tweede helft van 2026, zal het gebouw voor een periode van minimum 10 jaar ter beschikking worden gesteld van de gekozen kandidaat.

Het Gewest wil deze operator echter nu al bij het proces te kunnen betrekken, opdat hij zijn uitbatingsplan kan verankeren in de herinrichting van de site om bepaalde aspecten ervan te verfijnen.

Hoe kan er aan deze oproep worden deelgenomen ?

De termijn voor het indienen van de kandidatuurdossiers is uiterlijk 30.08.2024 om 11.00 uur.

ERRATUM : de datum voor het indienen van de kandidatuurdossiers vermeld in artikel 3.1.2. Indiening van de kandidaturen van het bestek DIRFAC n°3394 wordt derhalve in overeenstemming met deze kennisgeving gewijzigd.

Indienen van de kandidatuurdossiers: uiterlijk op 30 augustus 2024 om 11 uur.

Voor de indiening van de kandidatuurdossiers is een voorafgaand bezoek aan de site vereist.

De nuttige informatie voor de indiening van de kandidaturen en de voorwaarden inzake de terbeschikkingstelling van het gebouw staat in het bestek en de bijlagen ervan.

Bijlagen

Contact

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel – Directie Onroerend Patrimonium

IRIS TOWER – Sint-Lazarusplein 2, 1035 Brussel

E-mail : dirfac-grondregie@gob.brussels