Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

equal.brussels

equal.brussels ijvert voor gelijke kansen voor alle inwoners van het Brussels Gewest, ongeacht geslacht, etnisch-culturele achtergrond, seksuele geaardheid of handicap.

equal.brussels
equal.brussels: gelijke kansen voor wie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest leeft, werkt en verblijft

Waarom zijn gelijke kansen belangrijk?

Studies en rapporten tonen aan dat niet alle Brusselaars in gelijke mate toegang hebben tot huisvesting of gelijke kansen hebben om een goede job te vinden. Sommige bevolkingsgroepen worden gediscrimineerd op basis van bijvoorbeeld hun geslacht, handicap, sociale, etnische of culturele afkomst. 

Een aanzienlijk deel van de Brusselse bevolking bevindt zich in een situatie van onzekerheid en sociale uitsluiting. In ons Gewest lopen meer dan één op drie personen het risico op sociale uitsluiting. Bovendien zijn sommige groepen bijzonder kwetsbaar, zoals vrouwen, geïsoleerde ouderen, mensen met een handicap en eenoudergezinnen.  

Daarom Externe linkfocust equal.brussels op 7 cruciale thema's: gender, gendergeweld, toegankelijkheid en handicap, LGBTQI+, etnoculturele diversiteit (racisme), oorsprong en sociale afkomst en intersectionaliteit. 

Voor wie werkt equal.brussels ?

De burgers

Met sensibiliseringscampagnes over gelijke kansen willen we iedereen ervan bewust maken dat vooroordelen, discriminatie, beledigingen of geweld op grond van iemands geslacht, seksuele geaardheid of genderidentiteit, etnische of culturele afkomst of handicap nog steeds aan de orde van de dag zijn in onze samenleving. 

Als het over geweld of discriminatie gaat, roepen we slachtoffers en getuigen op om er melding van te doen of klacht in te dienen (via UNIA of het Instituut voor de gelijke kansen voor v/m – zie link) 

Organisaties en diensten

Alle Brusselaars moeten gelijke kansen hebben bij het vinden van een job, een woning, moeten gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer, van de publieke ruimtes, … Binnen elk van deze beleidsdomeinen moet er dus aandacht zijn voor gelijke kansen voor iedereen. Dit kan alleen als alle beleidsmakers nadenken over de impact van hun maatregelen op iedereen, en dus ook op de verschillende gelijke kansengroepen. 

equal.brussels moedigt daarom collega's en instanties binnen het Hoofdstedelijk Gewest dan ook aan om systematisch na te gaan of niemand - bewust of onbewust - wordt uitgesloten. Zo zorgen we er samen voor dat alle Brusselaars dezelfde kansen hebben om werk en een woning te vinden, gebruik te maken van het openbaar vervoer en de openbare ruimte ... . 

Test Gelijke Kansen

Om collega's en instanties binnen het Hoofdstedelijk Gewest een handig instrument te geven om nadenken over de impact van hun maatregelen op iedereen, en dus ook op de verschillende gelijke kansengroepen, is er de Gelijkekansentest. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is deze test verplicht voor alle wetgevende en regelgevende projecten. 
Externe linkMeer weten over de gelijkekansentest, hoe deze in te vullen, het wettelijke kader en de data van de opleidingen? De website geeft antwoord.  

Wat doen wij om gelijke kansen te bevorderen ?

Equal.brussels bevordert gelijke kansen via een aantal acties:

 • Bewustmakingscampagnes, studies en rapporten
  Eerst en vooral proberen wij ervoor te zorgen dat de wetgeving met betrekking tot gelijke kansen en de strijd tegen discriminatie wordt nageleefd. Daartoe bestellen we onder andere studies en rapporten, voeren we campagnes ter sensibilisatie van de Brussels bevolking enz.  
 • Wijzigingen in de wetgeving
  We stellen ook wijzigingen voor aan de wetgeving waar nodig (met betrekking tot de anti-discriminatiewetgeving, en met betrekking tot specifieke wetten -ordonnanties heet dat in het BHG- om gelijke kansen te bevorderen, …) 
 • Training en advies aan andere departementen en instanties
  We geven opleiding en sensibilisatie aan collega’s en andere diensten die het Brusselse beleid vorm geven. We geven hen tips en tools om na te gaan of ze met hun beleid werkelijk de hele bevolking bereiken, ook die groepen die gemakkelijker uit de boot vallen (de verschillende gelijke kansen-doelgroepen). Het doel is ervoor zorgen dat het Brusselse beleid in het algemeen aan echt iedereen ten goede komt. We noemen dit ook wel inclusief beleid, dus een beleid dat niemand uitsluit. 
 • Projectoproepen en subsidies.
  Elk jaar organiseren we projectoproepen ter ondersteuning van Externe linkvernieuwende, weerkerende en structurele projecten die een positieve impact op het bevorderen van gelijke kansen. We kennen ook specifieke subsidies toe voor het toegankelijk maken van evenementen. 
Logo equal