Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Gelijkekansentest voor besturen en organisaties

De gelijkekansentest van equal.brussels gaat na wat de gevolgen zijn van uw beleid, de maatregelen en initiatieven op aspecten als geslacht, handicap, etnisch-culturele herkomst, seksuele voorkeur, genderidentiteit en -expressie, sociale afkomst en situatie. Equal.brussels ondersteunt u graag bij uw inspanningen om in uw projecten rekening te houden met gelijke kansen en inclusiviteit. De gelijkekansentest is een instrument voor mainstreaming.

Wat is de impact van een beleid of regelgeving?

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de gelijkekansentest verplicht voor elk ontwerp van wetgeving of regelgeving, alsook voor de volgende documenten in de ontwerpfase:

  • beheersovereenkomsten;
  • strategische planningsdocumenten;
  • opdracht- en concessiedocumenten betreffende overheidsopdrachten en concessies voor een bedrag van meer dan 30.000 euro;
  • subsidiegidsen;
  • toekenningsbesluiten van een subsidie voor een bedrag van meer dan 30.000 euro.

De test gaat na wat de gevolgen zijn van het beleid, de maatregelen en initiatieven op de volgende aspecten: geslacht, handicap, etnisch-culturele herkomst, seksuele voorkeur, genderidentiteit en -expressie, sociale afkomst en situatie.

Op deExterne link website voor de gelijkkansentest vindt u de te verrichten testen en alle uitleg over hoe u deze invult, de wetgeving en de datums van de opleidingen in dit verband.

Logo equal