bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

equal.brussels: publicaties

Met haar publicaties zet equal.brussels haar missie kracht bij: gelijke kansen creëren voor alle inwoners van het Brussels Gewest, los van geslacht, etnisch-culturele origine, seksuele oriëntatie of eventuele handicaps.

Gender

Gewestelijk plan voor gender mainstreaming

Gendergerelateerd geweld

Handicap en (digitale) toegankelijkheid

Brussels plan voor de integratie van handistreaming in het overheidsbeleid

Racisme

Brussels Plan ter bestrijding van racisme 2023-2026

LGBTQIA+

LGBTQIA+ Plan Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Onveiligheid, discriminatie en geweld tegen LGBTQI+personen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Oorsprong en sociale afkomst

Brussels plan ter ondersteuning van eenoudergezinnen