Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Projectoproepen gelijke kansen equal.brussels

Zet uw vereniging projecten op het getouw ter bevordering van gelijke kansen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Past uw project binnen de gewestelijke bevoegdheden? En bent u op zoek naar een financiering ervoor? U komt misschien in aanmerking voor een structurele of projectgebaseerde subsidie van Equal.brussels. Bekijk onze projectoproepen en dien uw aanvraag in.

Projectoproepen en subsidies: steun voor initiatieven met positieve impact

We kennen subsidies toe aan verenigingen die projecten op het getouw zetten om gelijke kansen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te bevorderen. En dit, in het kader van de gewestelijke bevoegdheden en ongeacht de thematiek.

Equal.brussels steunt en promoot ook projecten die in partnerschap met verschillende actoren worden uitgevoerd, met name in het kader van de ontwikkeling van een intersectioneel perspectief en een wederzijdse verrijking via de specialisatie van de verschillende partners.

In het kader daarvan organiseren we elk jaar projectoproepen om projecten te ondersteunen die een positieve impact hebben op de gelijke kansen van al wie in het Brusselse Gewest woont en werkt. 

  • Gender : Respect voor en gelijkheid tussen mannen, vrouwen en personen met een andere genderidentiteit of -expressie verdedigen.
  • Gendergerelateerd geweld : intrafamiliaal, seksueel en elke andere vorm van gendergerelateerd geweld vermijden en bestrijden.
  • LGBTQIA+ : inclusie steunen ongeacht seksuele geaardheid, genderidentiteit en genderexpressie of interseksevariaties.
  • Racisme en diversiteit : alle vormen van racisme bestrijden gebaseerd op vermeend ras, nationaliteit, huidskleur, herkomst en nationale of etnische oorsprong. Etnische en culturele diversiteit verdedigen.
  • Handicap: zelfbeschikking, gelijkwaardige behandeling en autonome deelname aan het maatschappelijke leven aanmoedigen. Los van fysieke, mentale, psychische, sociale of om het even welke handicap.
  • Oorsprong en sociale situatie: bijvoorbeeld steun aan eenoudergezinnen en senioren. 

Meer weten over de gelijkekansenthema's die equal.brussels ondersteunt? 

Drie subsidiecategorieën

Er is een nieuw kader vastgesteld voor 2023, waardoor verenigingen op een meer structurele manier subsidies kunnen ontvangen. Afhankelijk van de beschikbare gewestelijke budgetten kunnen ze nu hun aanvragen voor drie jaar indienen: één jaar hernieuwbaar, en dit maximaal twee keer.

Zo werden er drie nieuwe subsidiecategorieën vastgelegd: 


Subsidies gelijke kansen in België

Equal.brussels

Equal.brussels is een gewestelijk bestuur en kan enkel projecten steunen die onder de gewestelijke bevoegdheden vallen: ruimtelijke ordening; huisvesting; leefmilieu, waterbeleid en natuurbescherming; economie en werkgelegenheidsbeleid; transport en mobiliteit: openbare werken; energiebeleid; dierenwelzijn; preventie en veiligheid; wetenschappelijk onderzoek. 

Valt uw project onder geen van deze bevoegdheden?Dan kunt u misschien bij andere overheden aankloppen. In België zijn immers alle overheden bevoegd om een gelijkekansenbeleid te voeren. 

De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Andere overheden in België

Ook bij de federale, gewestelijke, plaatselijke en de gemeenschaps- of provinciebesturen bestaan er andere mogelijke subsidies. 

Ontdek wie hieronder welke verenigingen in België in 2022 subsidies ontvingen als steun voor hun gelijkekanseninitiatieven.


Laat u inspireren: Brusselse plannen voor gelijke kansen

Nieuwe subsidiegids

De Subsidiegids 2023 bevat een volledige beschrijving van de voorwaarden, in aanmerking komende uitgaven en beoordelingscriteria. Opgelet! Deze gids werd gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Gebruik dus voortaan nieuwe versie en de nieuwe formulieren.

Externe linkMeer informatie over de subsidies en de aanvraag ervan vindt u in de presentatie van een infosessie uit maart 2023. 

Subisidiegids voor gelijke kansen 2023

Logo equal

Heb je vragen, klachten, suggesties of meldingen over deze pagina?

Externe linkbhg.sdg.label
SDG_Logo