bhg.skip_to_content.title
Région de Bruxelles-Capitale - Page d'accueil

Rapport OCDE sur l’emploi à Bruxelles : le plan d’action présenté aux parlementaires

En octobre dernier, l’OCDE publiait son rapport intitulé « Promouvoir les talents à Bruxelles ». Celui-ci fournit des pistes pour augmenter le nombre de Bruxellois à l’emploi. Mais qu’en-est-il du suivi ? Le Ministre bruxellois de l’Emploi, Bernard Clerfayt, a partagé aux parlementaires son plan d’action pour la mise en œuvre des recommandations.

Publié le

De tewerkstellingsgraad in het Brussels Gewest blijft stijgen. Hij staat nu op zijn hoogste peil sinds de oprichting van het Brussels Gewest met 68,2%. Dat is een stijging van 6,5% sinds 2019. En de economische vooruitzichten zijn vrij goed. Volgens het BISA zal de tewerkstellingsgraad in Brussel sneller stijgen dan in Vlaanderen of Wallonië.

Om de Brusselaars dichter bij de arbeidsmarkt te blijven brengen, heeft de Brusselse minister van Werk, Bernard Clerfayt, een OESO-analyse van de Brusselse arbeidsmarkt besteld.

“Ik wilde dat een externe blik een kritische kijk zou werpen op de sterke en zwakke punten van het werkgelegenheids- en opleidingsbeleid en ons aanbevelingen zou doen om de Brusselse tewerkstellingsgraad verder te verbeteren”, legt Bernard Clerfayt uit.

Hoe zit het nu met het opvolgen van de aanbevelingen? De minister deelde zijn actieplan met de parlementsleden en de sociale partners.

  1. Betere activering van werkzoekenden

Meer dan de helft van de werkzoekenden is langer dan een jaar ingeschreven bij Actiris. De OESO beveelt aan om de controles van de beschikbaarheid te versnellen en werkzoekenden beter te activeren.

“Daar ben ik het mee eens, dat is essentieel! De competentiebalans is mijn concrete antwoord hierop. Wat de beschikbaarheid voor werk betreft, moeten we betere ondersteuning bieden en proactiever zijn. Ik ben deze kwestie aan het onderzoeken en het resultaat van deze denkoefening zal zeer binnenkort aan de Regering worden voorgelegd”, voegt de minister eraan toe.

2. Ondersteuning van de geografische mobiliteit

In 2021 ondertekende het Brussels Gewest een samenwerkingsakkoord met Vlaanderen om meer Brusselaars in de rand te laten werken. Vandaag werken 56.000 Brusselaars in Vlaanderen.

“We willen nog verder gaan en streven ernaar om dit aantal elk jaar met 2.000 te verhogen”, verklaart Bernard Clerfayt.

3. Meer aandacht voor de kwaliteit van het werk

In november 2023 voerde de Brusselse Regering samen met View.brussels een eerste barometer uit over de jobkwaliteit in Brussel. Een tweede editie wordt samen met de sociale partners voorbereid.

4. Inclusie van migranten

Van de migranten die buiten de Europese Unie geboren zijn, zegt 17% dat ze de taal, het Frans of het Nederlands, niet of nauwelijks kennen.

“Het leren van talen is een belangrijke kwestie, en daarom objectiveert de competentiebalans het vaardigheidsniveau, met name de taalvaardigheid, van werkzoekenden zodat ze vervolgens kunnen worden begeleid naar een geschikte taalopleiding”, besluit Bernard Clerfayt.

Link naar het rapport: www.oecd.orgbhg.common.external_link_warning