bhg.skip_to_content.title
Région de Bruxelles-Capitale - Page d'accueil

Identification des chiens et des chats : la Région bruxelloise renforce son système

Sur proposition du Ministre bruxellois du Bien-être animal, Bernard Clerfayt, le gouvernement a approuvé, en première lecture, les projets d’arrêtés relatifs à l’identification et l’enregistrement des chats et chiens. Le but ? Se mettre en conformité avec le règlement général sur la protection des données (RGPD) et simplifier la procédure au niveau de l’accessibilité aux données.

Publié le

Naam, leeftijd, ras, geslacht, sterilisatie,… De gegevens die op de elektronische chips van honden en katten verschijnen, zijn zeer waardevol. Ze zijn een echte identiteitskaart en zorgen er niet alleen voor dat het dier aan zijn baasje kan worden gekoppeld, wat essentieel is bij verlies of diefstal, maar ook dat de bewegingen van dieren gecontroleerd kunnen worden om zo trafieken op te sporen.

Om deze gegevens te verzamelen, gebruiken de drie gewesten hetzelfde systeem: de nationale databases Dog ID en Cat ID.

En wie gegevensuitwisseling zegt, zegt AVG. Om te voldoen aan de Europese regelgeving nam de Brusselse minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt, het initiatief om het identificatie- en registratiesysteem voor Brusselse honden en katten te versterken.

“Over het algemeen blijft de procedure hetzelfde. Met deze maatregel streven we naar administratieve vereenvoudiging en verbetering van de toegankelijkheid van gegevens, wat erg handig is bij verlies van het dier”, aldus Bernard Clerfayt.

Ter herinnering: de identificatie van honden en katten is verplicht in het Brussels Gewest. Eigenaars die hiervan afwijken, kunnen een boete krijgen van minimaal 100 euro. Er wordt echter vastgesteld dat slechts 10% van de katten die in opvangcentra aankomen, al geïdentificeerd zijn.

“Ik benadruk de noodzaak om je dier te identificeren. In 2023 waren er 57.241 katten in Brussel in de Cat ID-databank. Dit cijfer weerspiegelt evenwel de realiteit op het terrein bij lange na niet. Met nauwkeurigere statistieken kunnen we het beleid inzake dierenwelzijn beter sturen en aanpassen”, besluit de DéFI-minister.

Om de effectiviteit van het systeem te garanderen, moet de persoon die verantwoordelijk is voor het dier, er ten slotte voor zorgen dat zijn gegevens worden bijgewerkt in geval van adreswijziging, verandering van verantwoordelijke persoon of overlijden van het dier. Ook is het mogelijk dat de verantwoordelijke zijn gegevens openbaar maakt, waardoor hij sneller gecontacteerd kan worden bij verlies van het dier.

Informatie is beschikbaar op dogid.be en catid.be.