U bent hier: Home / Wonen in Brussel / Ruimtelijke ordening / Stadsvernieuwing

Stadsvernieuwing

De Directie Stadsvernieuwing opteert voor actieve stadsontwikkeling en versterkte sociale cohesie. Ze voert strijd tegen stadskankers en voor het herstel van het stadsweefsel.

Binnen urban.brussels streeft de Directie Stadsvernieuwing naar een samenwerking met alle actoren die betrokken zijn bij de uitvoering van haar programma's en stelt ze aanpassingen in de regelgeving voor om de instrumenten voor stadsvernieuwing te ontwikkelen en te optimaliseren.

Het Bestuur beheert de volgende operationele programma’s:

  • de stedelijke herwaarderingsprogramma's, die op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden uitgevoerd in verschillende kwetsbare wijken: de Duurzame Wijkcontracten en de Stadsvernieuwingscontracten
  • de renovatie van afzonderlijke onroerende goederen die eigendom zijn van de gemeenten en de OCMW's, door toekenning van subsidies voor de realisatie van woningen
  • de strijd tegen leegstand door financiële steun te bieden aan de gemeenten die deze gebouwen aankopen, renoveren en hoofdzakelijk voor huisvesting bestemmen
  • de opvolging van het verhuurbeheer van woningen die eigendom zijn van de gemeenten of de OCMW's en die gerenoveerd werden met gewestelijke subsidies
  • de financiële opvolging van de operaties voor stadsvernieuwing onder leiding van citydev.brussels
  • deelname aan andere projecten: Netwerk Wonen, perspective.brussels
  • informeren en sensibiliseren van de burger.

Contactgegevens:

 

Een vraag over deze website