Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Stadsvernieuwing

De stadskankers bestrijden en het stadsweefsel herstellen door het beheer van verscheidene operationele programma’s.

Binnen urban.brussels streeft de Directie Stadsvernieuwing naar een samenwerking met alle actoren die betrokken zijn bij de uitvoering van haar programma's en stelt ze aanpassingen in de regelgeving voor om de instrumenten voor stadsvernieuwing te ontwikkelen en te optimaliseren.

Het Bestuur beheert de volgende operationele programma’s:

  • de stedelijke herwaarderingsprogramma'sExterne link, die op initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden uitgevoerd in verschillende kwetsbare wijken: de Duurzame Wijkcontracten en de Stadsvernieuwingscontracten
  • de renovatie van afzonderlijke onroerende goederen die eigendom zijn van de gemeenten en de OCMW's, door toekenning van subsidies voor de realisatie van woningen
  • de strijd tegen leegstand door financiële steun te bieden aan de gemeenten die deze gebouwen aankopen, renoveren en hoofdzakelijk voor huisvesting bestemmen
  • de opvolging van het verhuurbeheer van woningen die eigendom zijn van de gemeenten of de OCMW's en die gerenoveerd werden met gewestelijke subsidies
  • de financiële opvolging van de operaties voor stadsvernieuwing onder leiding van citydev.brussels
  • deelname aan andere projecten: Netwerk Wonen, perspective.brussels
  • informeren en sensibiliseren van de burger.
a black and white logo of urban.brussels with the Brussels' Iris
citydev
Logo perspective.brussels