Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Cultureel erfgoed

Het erfgoed vrijwaren en integreren in de hedendaagse leefomgeving.

De Directie van het Cultureel Erfgoed zorgt voor de studie, het bewaren en het valoriseren van het merkwaardig onroerend erfgoed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ze zorgt voor de valorisatie van dit erfgoed in de hedendaagse stedelijke omgeving.

Ze werkt nauw samen met de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het adviesorgaan inzake het onroerend erfgoed van het Gewest.

Onroerend erfgoed is een heel ruim begrip. Het verwijst naar de onroerende goederen met een historische, archeologische, esthetische, wetenschappelijke, sociale, technische of volkskundige waarde. Het betreft alle types van goederen, zonder chronologische beperkingen, zoals monumenten, gehelen, landschappen, archeologische sites, klein erfgoed.

In die optiek is de Directie van het Cultureel Erfgoed belast met de realisatie van verschillende doelstellingen, van de identificatie tot de herwaardering van het erfgoed:

 • inventarissen van het onroerend erfgoed opstellen en updaten
  Deze inventarissen worden meestal gepubliceerd op het Internet. Het gaat over algemene inventarissen die op een systematische manier het erfgoed van het Gewest overschouwen. Zo is er de inventaris van het gebouwde erfgoedExterne link, die van de archeologische zones (Atlas)Externe link of die van de Landschappen.
  De inventarissen hebben ook betrekking op specifieke thema’s, zoals de merkwaardige bomenExterne link en de orgelsExterne link van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest .
 • het onroerend erfgoed vrijwaren door middel van besluiten tot inschrijving op de bewaarlijst en tot bescherming van goederen
  Deze maatregelen zijn een voorrecht van de Regering, maar kunnen ook voorgesteld worden door de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen of kunnen gevraagd worden door de gemeentelijke overheden, de eigenaar of een vzw waarvan het doel het behoud van het erfgoed is.
 • het erfgoed beheren en de restauratie opvolgen
  De onderhoudswerken en de restauratie, meestal onderworpen aan vergunning, kunnen het voorwerp uitmaken van een gewestelijke subsidie. Sinds kort kan ook voor de restauratie van het klein, niet-beschermd erfgoed een premie toegekend worden.
 • archeologische opgravingen uitvoeren en instaan voor de bewaring en herwaardering van het archeologisch erfgoed dat wordt ontdekt
 • deelnemen aan Europese en internationale projecten
 • de burger informeren en sensibiliseren over de waarde en de rol van het erfgoed in de samenleving
  De meest populaire manifestatie is ongetwijfeld de Open Monumentendagen die elk jaar, gedurende een heel weekend, georganiseerd worden. Het is een unieke gelegenheid voor bezoekers om toegang te krijgen tot een groot aantal, al dan niet gevrijwaarde, gebouwen of landschappen. Deze dagen hebben een groot succes en geleide bezoeken, te voet, met de fiets of bus, worden voorgesteld door verschillende verenigingen en gemeenten.
  Met een educatief oogpunt organiseert de Directie Cultureel Erfgoed de 'Monumentenmaandag', een evenement voor leerlingen van het lager en middelbaar onderwijs van de scholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor hetzelfde schoolpubliek worden ook 'ErfgoedklassenExterne link' georganiseerd.

Het Brussels erfgoed ontdekken

U vindt tal van informatie over de architecturale parels van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de pagina 'Architectuur en erfgoed' van deze portal.

Code Mémoire

Code Mémoire is een artistiek project dat tot doel heeft de bemiddeling tussen het publiek, het immaterieel erfgoed en het gebied waar het project zich bevindt te bevorderen en zo bij te dragen tot de integratie van cultuur in het dagelijkse leven van buurten en steden.

Contacteer ons

Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

a black and white logo of urban.brussels with the Brussels' Iris