bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Ruimtelijke kwaliteit

Bevorderen de ruimtelijke kwaliteit van stadsontwikkelingsprojecten in Brussel.

BMA heeft hiervoor een reeks instrumenten ter beschikking die de opdrachtgevers begeleiden tijdens het volledige verloop van hun projecten, vanaf de prille definitie tot de uiteindelijke realisatie.


De wedstrijden, het ontwerpend onderzoekbhg.common.blank_link_warningbhg.common.external_link_warning, de adviezen bhg.common.blank_link_warningbhg.common.external_link_warningen projectvergaderingenbhg.common.blank_link_warningbhg.common.external_link_warning zijn de belangrijkste instrumenten van BMA om een opdrachtgever aan te moedigen en te helpen, projecten zo goed mogelijk te begeleiden en de kwaliteit te verhogen.

1. Wedstrijden

De organisatie van een ontwerpwedstrijd is het belangrijkste instrument van BMA. Wedstrijden brengen opdrachten voor architectuur, stedenbouw of publieke ruimte in alle openheid op de markt en stuwen de kwaliteit van de ontwerpen omhoog.

Zowel publieke als private opdrachtgevers kunnen beroep doen op de ondersteuning door BMA voor een zo goed mogelijke wedstrijdprocedure.

2. Ontwerpend onderzoek

De tekening is de kern van ontwerpend onderzoek. Dit instrument, dat bij BMA sinds 2016 bestaat, komt zo vroeg mogelijk tussen in het ontwerpproces en draagt op een eigen manier bij aan de kwaliteit van projecten. Of het nu gaat om het helpen definiëren van de juiste vragen, de opmaak van het stedenbouwkundig kader voor een wedstrijd of het verbeteren en optimaliseren van projecten door alternatieven te tonen, ontwerpend onderzoek gebruikt het medium van de ontwerper om door middel van tekeningen, schetsen en beelden de discussie te voeden.

Deze methode maakt het dus mogelijk om toe te spitsen op de concrete ruimtelijke impact van een project (volume, templates, programma, enz.) rekening houdend met de ruimtelijke context, met het oog op maximale kwaliteit en in samenwerking met alle betrokken actoren.

3. Advies

Hoe vroeger de dialoog over de kwaliteit van een project op gang komt, hoe meer vruchten ze zal afwerpen. Want een advies inwinnen op de vooravond van een vergunningsaanvraag laat immers niet meer een zinvol gesprek over het project toe. Het is de bedoeling van het Brusselse Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) om projectdragers aan te sporen om op tijd in gesprek te gaan over de ruimtelijke kwaliteit.

Daarom bepaalt, sinds september 2019 , het BWRO in artikel 11/1bhg.common.blank_link_warningbhg.common.external_link_warning dat voor alle vergunningsaanvragen voor projecten met een totale vloeroppervlakte van meer dan 5000 m² een advies aan BMA moet worden aangevraagd om toe te voegen als onderdeel van het dossier van de vergunningsaanvraag.