Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Werken & ondernemen / Ondernemen in Brussel / Met personeel werken

Met personeel werken

Werken met personeel in het kader van tewerkstellingsprioriteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
De tewerkstelling van de Brusselaars staat bovenaan de agenda van de Brusselse overheden. Hoewel de Brusselse economie veel banen creëert in de hoofdstad, hebben Brusselaars het niet altijd gemakkelijk om werk te vinden.

Plan voor de tewerkstelling van de Brusselaars

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt meer dan 650.000 arbeidsplaatsen (loontrekkenden en zelfstandigen) op haar grondgebied, wat van de hoofdstad het grootste tewerkstellingsreservoir van het land maakt. En toch komen te weinig nieuwe arbeidsplaatsen ten goede van de Brusselaars.

In dit kader blijft ook de tewerkstelling van jongeren een prioriteit. Zo wordt bijzondere aandacht besteed aan de integratie en de specifieke opleiding van jonge Brusselaars.

Ten slotte werden ook bepaalde sectoren geïdentificeerd die werkgelegenheid creëren voor de Brusselaars: de horeca/handel, de bouwsector en de non-profitsector. Dit betekent uiteraard niet dat de andere sectoren niet aan bod komen in het gewestelijke werkgelegenheidsbeleid, maar wel dat aan projecten in die drie sectoren prioritair middelen wordt toegekend.

In deze rubriek vindt u alle informatie over het aanwerven van personeel, personeelsbeheer en opleiden van personeel of over het stopzetten van een samenwerking. U vindt er bovendien de regelgeving inzake arbeidsvergunningen voor buitenlandse werknemers en arbeidsovereenkomsten. U vindt ook informatie over diversiteit op de werkvloer, een dimensie die steeds meer aanwezig is in de visie van de Brusselse ondernemers.

De Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie in het Brussels Gewest

De Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie controleert of ondernemingen de Brusselse wetgeving rond werkgelegenheid respecteren (tewerkstelling van buitenlandse werknemers, private tewerkstellingsagentschappen, lokale initiatieven over ontwikkeling en inschakelingsondernemingen en gelijke-kansenbeleid).

Ze verstrekt informatie over de bestaande wetgeving en u kan bij haar een klacht indienen als de wetgeving niet wordt toegepast. Anonieme klachten worden niet behandeld.

U kan de gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie contacteren voor elk ander probleem dat te maken heeft met het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Zij zal u doorverwijzen naar de juiste dienst.

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Economie en Werkgelegenheid

Directie Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie
Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel
Tel.: +32 (0)2 800 35 00
Fax: +32 (0)2 800 38 07
Web: werk-economie-emploi.brussels