U bent hier: Home / Werken & ondernemen / Ondernemen in Brussel

Ondernemen in Brussel

Alles over ondernemen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunt diverse initiatieven om de economie te stimuleren. Door een hele reeks financiële steunmaatregelen voor ondernemingen bevordert Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) de duurzame economische ontwikkeling en de creatie van werkgelegenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Informatie is beschikbaar over ondernemen in het Brussels Gewest: de gids van de ondernemer, de licenties, vergunningen en toegang tot het beroep voor bepaalde activiteiten, de beroepskaart die buitenlanders toelaat om in België zelfstandige activiteiten uit te oefenen, werken met personeel, zich vestigen als zelfstandige of handelaar, het milieu, duurzaam of sociaal ondernemeninvoer en uitvoer, mobiliteit, beurzen en salons, overheidsopdrachten en innovatie. Daarnaast vindt u ook informatie over investeren in het Gewest, de Beurs van Brussel en over financiële steun.

Belangrijkste opdrachten van Brussel Economie en Werkgelegenheid

Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) geeft financiële steun aan ondernemingen en instellingen door middel van premies voor investeringen, consultancy, opleiding enz. Het is de officiële vertegenwoordiger van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in economische materies en het beheert de materies inzake landbouw. Het promoot bovendien het Gewest bij potentiële buitenlandse investeerders en stimuleert de buitenlandse handel.

Erkenning van de sociale ondernemingen

Beperkt uw onderneming, coöperatieve of organisatie de uitkering van winst en voert ze een democratisch beleid? Laat u in dat geval erkennen bij Brussel Economie en Werkgelegenheid. Het Gewest steunt projecten met een sociaal oogmerk!
Om ervoor te zorgen dat uw initiatief als sociale onderneming wordt erkend, moet u een economisch project uitvoeren, een sociaal doel hebben en een democratisch bestuur voeren
In de praktijk betekent dit dus dat u de herverdeling van de winsten moet beperken en bepaalde principes moet naleven.
Erkende sociale ondernemingen die de herinschakeling op de arbeidsmarkt beogen zullen zich kunnen laten mandateren opdat zij in 2020 een financiering ontvangen.
Meer info : www.socialeonderneming.brussels

hub.brussels

hub.brussels is een van de publieke partners bij uitstek voor ondernemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het agentschap ondersteunt projectinitiatoren, startende ondernemers, kmo's, zelfstandigen, ondernemingen in volle internationale expansie of buitenlandse investeerders in elke fase van hun ontwikkeling en adviseert hen over alle aspecten van hun economische activiteit in Brussel (subsidies, financiering, administratieve formaliteiten, stedenbouwkundige voorschriften, milieuvergunningen, enz.)

1819: Ondernemen in Brussel

De dienst 1819 is het ideale startpunt voor al wie onderneemt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De dienst verschaft ondernemers eerstelijnsinformatie over de verschillende aspecten die gelinkt zijn aan de uitoefening van een economische activiteit in Brussel en oriënteert hen doorheen het netwerk van Brusselse bedrijfsbegeleidende instellingen en organisaties.

De informatie wordt op verschillende manieren aangeboden: via de infolijn, via de website 1819.brussels, via een tweewekelijkse nieuwsbrief, via de organisatie van gratis infosessies over het opstarten van een bedrijf of netwerkevenementen, via zijn lokaal infopunt

Initiatieven voor de ontwikkeling van ondernemingen

In bepaalde achtergestelde wijken in het Brussels Gewest zijn, in samenwerking met de gemeenten, aanzienlijke investeringen gedaan op het vlak van infrastructuur, bedrijven- en handelscentra enz.

Op vraag van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering coördineert citydev.brussels het netwerk van de acht Brusselse openbare bedrijvencentra.

Het Gewest rekent op de langetermijnontwikkeling van nieuwe sectoren zoals speerpunttechnologie, milieu, mode enz. Het hergebruiken van oude industriële sites bevordert ook de creatie van werkgelegenheid.
Er werden ook subsidies toegekend aan Brusselse universiteiten en onderzoekscentra om concurrentieel te blijven op het vlak van onderzoek. Dat leidt vaak tot nieuwe economische activiteiten en nieuwe jobs. Meer informatie over initiatieven i.v.m. onderzoek en ontwikkeling vindt u op de pagina 'Innovatie, onderzoek en ontwikkeling' van deze site.

Beroepsorganisaties

Ondernemers kunnen ook terecht bij hun beroepsorganisaties voor ondersteuning bij hun activiteiten.
Op de pagina ‘Advies en informatie voor ondernemingen en zelfstandigen’ op deze portaalsite vindt u de lijst met beroepsorganisaties die door het Gewest erkend zijn als gesprekspartner.

 

Een vraag over deze website