U bent hier: Home / Over het Gewest / talent.brussels

talent.brussels

talent.brussels

talent.brussels is een nieuwe gewestelijke overheidsdienst, die werd opgericht in januari 2018. De ambitieuze doelstelling van de dienst bestaat erin via steun en expertise gemeenschappelijke en gedeelde HR-oplossingen aan te bieden voor alle Brusselse overheidsdiensten en instellingen van openbaar nut.

In het kader van de Strategie 2025 voor Brussel en het beleidsplan voor het gewestelijke openbare ambt wordt dit doel aangedreven door de wil van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om:

 • De gebruiker en de kwaliteit van de dienstverlening centraal te stellen;
 • De ontplooiing van het gewestelijke personeel te bevorderen;
 • Een efficiënte en duurzame werkwijze te garanderen.

Onze visie

talent.brussels koppelt dynamiek aan kwaliteit in zijn projecten en in de dienstverlening aan de gewestelijke partners.

talent.brussels staat ten dienste van de andere gewestelijke overheidsdiensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en vertegenwoordigt het gewest als overheidswerkgever. Net als een laboratorium is het een experimenteerruimte waar praktische en uitgebalanceerde tools inzake openbaar ambt bedacht en voorgesteld worden voor en met jullie! Het is ook een kruispunt waar ieder zijn plaats heeft om van gedachten te wisselen en gemeenschappelijke praktijken op te bouwen.

talent.brussel staat tot je dienst als openbare gewestelijke facilitator!

Onze opdrachten

 • Centralisering en coördinatie van de selectieproeven voor de statutaire reserves van het gewest
 • Personeelsontwikkeling (eindeloopbaanregeling, intragewestelijke mobiliteit, certificering, beroepsoriëntatie, welzijn op het werk)
 • Aannemen van een gezamenlijke taxonomie van de competentieprofielen
 • Klachtenbeheer
 • Oprichting van een gemeenschappelijk opleidingspanel voor personeelsleden van de Brusselse overheidsentiteiten
 • Versterken en behouden van laaggekwalificeerde diensten in de overheidsinstellingen
 • Coördinatie van het diversiteitsbeleid
 • Juridische bijstand
 • Erkenning, certificering en formele validering van de competenties
 • De coördinatie van het Observatorium Tewerkstelling Openbaar Ambt op gewestelijk niveau
 • Bijstand inzake overheidsopdrachten
 • Uitvoering van het beleid inzake openbaar ambt

Contactgegevens :

talent.brussels
Emile Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel
Tel.  +32 (0)2 435 15 55
E-mail: info@talent.brussels
Web: www.talent.brussels