You are here: Home / Over het Gewest / Gewestelijke instellingen / finance&invest.brussels

finance&invest.brussels

finance&invest.brussels (Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel - GIMB) geeft financiële ondersteuning voor de oprichting, de reorganisatie of de expansie van privé-ondernemingen, die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
finance&invest.brussels (Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel - GIMB) geeft financiële ondersteuning voor de oprichting, de reorganisatie of de expansie van privé-ondernemingen, die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ondersteuning voor meerwaarde

finance&invest.brussels heeft als doel investeringen in meerwaarde-economie aan te trekken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze ondersteunt ondernemingen daarbij op twee vlakken:
 

  • de Brusselse Investeringsmaatschappij brengt eigen middelen aan zodat kmo's gemakkelijker financiering krijgen van de bank voor de oprichting of ontwikkeling van hun economische activiteit. Deze financiële tussenkomsten zijn aangepast aan het specifieke karakter van het project en kunnen ofwel investeringen in kapitaal zijn (minderheidsparticipatie) ofwel leningen;
  • finance&invest.brussels geeft technische bijstand en financieel advies (financial engineering) voor ondernemingen die van haar investeringen gebruikmaken.

finance&invest.brussels geeft hierbij voorrang aan ondernemingen die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze ondernemingen moeten een grote meerwaarde hebben voor de Brusselse economie, zoals innovatief ondernemen of export.

De bedrijfstak of het ondernemingsprofiel is hierbij van ondergeschikt belang, maar de meeste aandacht gaat uit naar:
 

  • ‘nieuwe’ ondernemingen met vernieuwende of hightech activiteiten;
  • sterk groeiende ondernemingen;
  • middelgrote ondernemingen die nieuwe activiteiten willen ontplooien;
  • buitenlandse bedrijven die projecten willen ontwikkelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De activiteiten van finance&invest.brussels worden uitgevoerd door haar filialen:
 

  • BruStart: financiering voor jonge kmo's (minder dan 5 jaar) in de vorm van minderheidsparticipaties in kapitaal en/of leningen;
  • BruSoc: leningen en begeleiding voor zelfstandigen, kleine ondernemingen en projecten in de sociale economie;
  • B2B-Kmo Brussel: kent leningen toe (minimumtermijn van 3 jaar) als cofinanciering bij leningen van kredietinstellingen.

Contactgegevens

finance&invest.brussels
De Stassartstraat 32, 1050 Brussel
Tel.: +32 (0)2 548 22 11
E-mail: info@finance.brussels
Web: www.finance.brussels

Wettelijke basis

De Wet van 2 april 1962 houdende de oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij en van Gewestelijke Investeringsmaatschappijen is in werking getreden bij Koninklijk Besluit van 21 oktober 1980 (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 18 december 1980).
De Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel wordt hernoemd tot finance&invest.brussels.

Info geüpdatet op 2 november 2020

Any questions about this website