U bent hier: Home / Over het Gewest / Gewestelijke instellingen / Evoliris

Evoliris

Evoliris is het ICT-beroepenreferentiecentrum van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Evoliris coördineert en stimuleert opleidingen in de ICT-sector.
Evoliris is het ICT-beroepenreferentiecentrum van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. ICT staat voor informatie- en communicatietechnologieën. Evoliris coördineert en stimuleert opleidingen in de ICT-sector.

Een referentie voor ICT-beroepen en opleidingen

Evoliris is een vzw die opleidingen coördineert en stimuleert in de ICT-sector, zodat werknemers en ondernemingen mee zijn met de laatste technologische ontwikkelingen en mogelijkheden. Evoliris onderneemt daartoe de volgende acties:

  • Promotie van ICT-beroepen en -kwalificaties naar het grote publiek toe
  • Coördineren van het opleidingsaanbod en de noden van de ondernemingen op gebied van ICT, in samenwerking met relevante actoren op de arbeidsmarkt en in de onderwijssector
  • Instrumenten en infrastructuur ontwikkelen voor hoogstaande ICT-opleidingen om de kwantiteit en kwaliteit ervan te verbeteren
  • Technisch-pedagogische expertise ontwikkelen om de opleidingsprogramma’s aan te passen aan de evolutie van de ICT-beroepen

Evoliris heeft daarbij speciale aandacht voor minder gekwalificeerde en kansarme personen om hen bij te scholen en te ondersteunen in de ontwikkeling van ICT-competenties.

De drie prioritaire projecten van Evoliris zijn:

  • Matching van werkgelegenheid en opleiding op ICT-gebied: ontwikkeling van een gegevensbank met de ICT-beroepen en opleidingen in het Brussels Gewest
  • Screening van werklozen ingeschreven voor de ICT-sector en aangepaste opleidingen voor ICT-beroepen
  • ICT-opleidingen samen met geïnteresseerde partners

Evoliris stelt ook een performante ICT-infrastructuur ter beschikking voor:

  • Langdurige opleidingen voor callcenterfuncties
  • Opleidingen van korte duur voor ondernemingen en organisaties

Contactgegevens:

Evoliris
Crystal Palace
Paalstraat 14, 1080 Brussel
Tel.: +32 (0)2 475 20 00
E-mail: info@evoliris.be
Web: www.evoliris.be

Wettelijke basis:

Evoliris werd op 10 juli 2006 opgericht op gemeenschappelijk initiatief van de minister voor werkgelegenheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de economische en sociale partners.