U bent hier: Home / Over het Gewest / Gewestelijke instellingen / Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM)

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM)

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) maakt huisvesting toegankelijk voor mensen met een bescheiden inkomen, onder meer door sociale woningen te voorzien.
De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) maakt huisvesting toegankelijk voor mensen met een bescheiden inkomen, onder meer door sociale woningen te voorzien.

Sociale huisvesting

Om huisvesting toegankelijk te maken voor iedereen, verzamelt de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij informatie omtrent huisvesting. Gebaseerd op deze onderzoeksresultaten geeft ze advies aan relevante actoren op het terrein.

Een andere belangrijke speler op het gebied van sociale huisvesting zijn de openbare vastgoedmaatschappijen. De BGHM is verantwoordelijk voor de erkenning van deze vennootschappen en het toezicht op hun activiteiten. Behalve de ondersteuning aan de openbare vastgoedmaatschappijen, koopt de BGHM ook zelf gronden en panden aan om sociale woningen te bouwen.

Informatie en advies

De BGHM:
 

  • houdt een permanente inventaris bij van de vraag naar huisvesting in het Brussels Gewest. Dit is de basis voor de planning van nieuwe sociale huisvesting of de renovatie van bestaande gebouwen;
  • spoort de problemen op in verband met huisvesting om de gezondheid, veiligheid, hygiëne en uitrusting van de sociale woningen te garanderen;
  • doet onderzoek om de kostprijs van sociale woningbouw te drukken en de kwaliteit en het uitzicht ervan te verbeteren;
  • heeft een documentatie- en informatiecentrum met documenten, studies en tijdschriften in verband met (sociale) huisvesting;
  • brengt advies uit in verband met huisvesting op vraag van de bevoegde Minister of Staatssecretaris van het Brussels Gewest.

Openbare vastgoedmaatschappijen

De BGHM:
 

  • staat in voor de erkenning, de financiering en het toezicht op openbare vastgoedmaatschappijen;
  • geeft leningen voor het inrichten en verfraaien van sociale woningen;
  • stelt grondreserves ter beschikking van sociale vastgoedmaatschappijen om er sociale woningen op te bouwen;
  • bouwt en renoveert ook zelf sociale woningen, voor zover het aanbod van de erkende vennootschappen niet voldoende is. De Brusselse Huisvestingsmaatschappij verkoopt en verhuurt zelf ook sociale woningen.

Contactgegevens

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM)
Jourdanstraat 45-55, 1060 Brussel
Tel.: +32 (0)2 533 19 11
Web: www.slrb-bghm.brussels

Wettelijke basis

De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij is opgericht bij Besluit van de Regering van 24 februari 1994 houdende wijziging van de statuten van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (verschenen in het Belgisch Staatsblad van 1 april 1994). De ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingcode bepaalt de 25 opdrachten waarmee de Instelling is belast.

Info geüpdatet op 29 oktober 2020