Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Werken in de privésector

De privésector omvat alle bedrijven en organisaties die niet beheerd of gerund worden door de overheid. Dikwijls denkt men dan spontaan aan commerciële bedrijven (vennootschappen), maar ook verenigingen zonder winstoogmerk (vzw’s) horen tot deze categorie. De privésector stelt het overgrote deel werknemers tewerk in België.

Arbeiders en bedienden

De werknemers in de privésector zijn met hun werkgever verbonden door een arbeidsovereenkomst: ofwel als ‘arbeider’, ofwel als ‘bediende’. Dit verschil in statuut bepaalt de specifieke arbeidsvoorwaarden met betrekking tot de proeftijd, de geldende opzeggingstermijn, tijdelijke werkloosheid, vakantiegeld en de uitbetaling van het loon.

De privésector is gehouden aan de federale arbeidsreglementering en de collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) die per sector afgesloten worden.

Contacteer ons

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Ernest Blerotstraat , 1
1070 Brussel