Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

De begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hoe zijn de overheidsfinanciën van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest georganiseerd? Hoe worden de verschillende begrotingen samengesteld, en wie controleert of de budgetten goed beheerd worden? Een inkijk in de financiële keuken van uw Gewest.

Begroting als beheerstool en controle-instrument

Jaarlijks maakt uw Gewestelijke Overheid een nieuwe begroting op: ze schat in op welke inkomsten ze kan rekenen en welke uitgaven ze het volgende jaar wil of moet doen. Die begroting is essentieel voor een efficiënt financieel beheer: ze zorgt ervoor dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn financiële middelen inplant, doelen stelt, beslissingen neemt en het financiële evenwicht bewaakt. 

Tegelijkertijd biedt de begroting een raamwerk voor verantwoording en transparantie. Zo krijgen de burger, het Parlement en alle overheidsinstellingen via de begroting inzicht in het beleidsprogramma dat de Gewestelijke Regering voert en de financiële middelen die ze daarvoor vrijmaakt. 

Wie is bevoegd voor de begroting?

Het opstellen van de begroting valt exclusief onder de verantwoordelijkheid van de uitvoerende macht: de Gewestelijke Regering. Die is namelijk belast met het bestuur van de Gewestelijke Entiteit en heeft daarvoor financiële middelen en kredieten nodig. Het is echter het Brussels Parlement dat de begroting uiteindelijk goedkeurt en vastlegt. 

Kom hieronder alles te weten over de gewestelijke begroting en de manier waarop ze samengesteld, toegepast en gecontroleerd wordt.  

Wegwijs in de begroting van uw Gewest