bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

De bevoegdheden van Bernard Clerfayt

Bernard Clerfayt, die de op twee na hoogste score behaalde bij de regionale verkiezingen in Brussel, is minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Andere bevoegdheden

  • Lid van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), belast met Gezinsbijslagen, Openbaar Ambt, Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Filmkeuring. (Deze bevoegdheden worden samen met minister Sven Gatz uitgeoefend.)
  • Lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF), belast met Beroepsopleiding en Omscholing, alsook met de voogdij over de betrokken onderwijsinstellingen en Internationale Betrekkingen.