bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Minister van Digitalisering

Voor de minister van Digitalisering, Bernard Clerfayt, is het Brusselse gewestelijke beleid voor de begeleiding en de opwaardering van de digitalisering een middel om het welzijn en de inzetbaarheid van de Brusselaars te verbeteren, net zoals het dynamisme van onze ondernemingen.

Het Plan voor digitale toe-eigening

Het Gewest neemt concrete maatregelen om de digitale vaardigheden van de Brusselaars te verbeteren. “De burger dichterbij de digitale dimensie brengen is de ambitie van het Plan voor digitale toe-eigening. We moeten de Brusselaars helpen om zich de digitale technologieën eigen te maken door in te zetten op de toegankelijkheid van de digitale tools, opleiding van jongs af aan en begeleiding naar een digitale transformatie die voor iedereen toegankelijk is. […]”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering.

Paradigm (voorheen CIBG), het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest en easy.brussels, het agentschap voor administratieve vereenvoudiging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, publiceerden begin 2022 een gezamenlijk jaarverslag 2021 "Plan voor digitale toegankelijkheid". Het document beschrijft alle aspecten van het plan dat werd goedgekeurd door de Brusselse Regering op initiatief van minister Bernard Clerfayt en beschrijft de concrete acties die in 2021 werden uitgevoerd

metiers numérique

De voordelen van digitalisering voor de burgers en de ondernemingen

 • De levenskwaliteit verbeteren via technologische innovaties;
 • Tijd besparen door de interacties met de diensten te optimaliseren voor de Brusselaars;
 • Nieuwe economische mogelijkheden creëren, met name dankzij toepassingen op basis van artificiële intelligentie (AI) en
 • De burgers en hun persoonlijke gegevens beschermen.

Smart city: een concept en de ondersteuning ervan

In de intelligente stad staan de burgers en de ondernemingen centraal en duurzame, menselijke en economische ontwikkeling vormen het doel.

Om een succesvol beleid te kunnen voeren, zal de minister een beroep doen op het Paradigm en IT Coördinatie van de GOB. De medewerking van alle IT-departementen van de gewestelijke en plaatselijke besturen is onontbeerlijk. Partnerschappen met private actoren die zullen tegemoetkomen aan de door het Gewest bepaalde doelstellingen, zullen worden bekeken.

De strategie voor de digitale transformatie ten gunste van de burgers zal via onze besturen verlopen. Het gegevensbeheer heeft een centrale plaats om de burgers te dienen en te beschermen en als voorbereiding op het gebruik van AI in de diensten.

De grondstof voor digitalisering: data

 • Invoering van een samenhangend en transparant beleid voor het beheer van de gegevens van open data;
 • Bescherming van de persoonlijke gegevens (GDPR) in het kader van het beheer van deze gegevens en
 • Permanente input in de bestaande databanken, zoals het kaartennetwerk URBISbhg.common.external_link_warning.

De transformatie van het beheer en van de diensten voortzetten

 • De invoering van virtuele loketten voor de burgers bevorderen;
 • De gewestelijke én plaatselijke besturen ondersteunen tijdens het digitaliseringsproces;
 • De procedures voor het verzamelen van data door de gebruikers van de overheidsdiensten stroomlijnen (Once Only) en
 • Degelijke partnerschappen afsluiten met de privésector om de doelstellingen te behalen.

De gewestelijke webstrategie

Er is een nieuwe stap gezet om de diensten van het Brussels Gewest beter af te stemmen op de behoeften van de burgers, de bedrijven en de verenigingen.

De gewestelijke webstrategie vereenvoudigt en harmoniseert het aanbod aan gewestelijke webdiensten (platforms en websites). Zij stelt de gebruiker centraal en is bedoeld om de beginselen van duurzame IT na te leven.

Begeleiden, opleiden, aanmoedigen

De doelstelling van de minister van Digitalisering is om de kansen te benutten die worden geboden door de IT-technologieën, de netwerken en de artificiële intelligentie, en dat alles met een verkleining van de digitale kloof:

 • Voor de burgers: ervoor zorgen dat de burgers die het zwaarst getroffen worden door de digitale kloof, toegang hebben tot infrastructuur en aangepaste begeleiding (werkzoekenden, senioren, kwetsbare personen, …), maar ook de volledige bevolking voorbereiden op de komst van nieuwe technologieën die onze samenleving radicaal zullen veranderen (zoals artificiële intelligentie, open data, etc.);
 • Voor de ondernemingen: competentiepolen ontwikkelen en versterken, in samenwerking met de gewestelijke diensten en instellingen, alsook privé-initiatieven om de talenten ten dienste van de ondernemingen samen te brengen en te optimaliseren.