Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Minister van Digitalisering

Digitale technologie opent de deur naar administratieve procedures die 24 uur per dag beschikbaar zijn. Het zorgt voor een revolutie in de manier waarop administratieve procedures worden afgehandeld, waardoor ze sneller en eenvoudiger verlopen en waar mogelijk worden geautomatiseerd. Burgers en bedrijven krijgen hierdoor een efficiëntere dienstverlening en verliezen minder tijd. Het doel van de minister van Digitalisering is om de kansen die worden geboden door het wijdverbreide gebruik van onlinediensten, netwerken en kunstmatige intelligentie (AI) te benutten, en tegelijkertijd de digitale kloof te verkleinen. Hieronder staan enkele acties die het beleid van de minister van Digitalisering illustreren.

Het Plan voor Digitale Toe-eigening

Het Gewest neemt concrete maatregelen om de digitale vaardigheden van de Brusselaars te verbeteren. “De burger dichterbij de digitale dimensie brengen is de ambitie van het Plan voor digitale toe-eigening. We moeten de Brusselaars helpen om zich de digitale technologieën eigen te maken door in te zetten op de toegankelijkheid van de digitale tools, opleiding van jongs af aan en begeleiding naar een digitale transformatie die voor iedereen toegankelijk is. […]”, stelt Bernard Clerfayt, de Brusselse minister van Digitalisering.

De 28 gelabelde Openbare Computerruimten (OCR) spelen een belangrijke rol door ondersteuning te bieden aan senioren, de digitale vaardigheden van jongeren te stimuleren, huishoudhulpen en werkzoekenden te helpen bij het gebruik van online diensten, computerapparatuur ter beschikking te stellen, etc. Er werd een gedragscode opgesteld om ethische normen te garanderen bij de ondersteuning van burgers en om alle bescherming en garanties te bieden die OCR-facilitators nodig hebben.

Digitaal Brussel: meer rechten en gewaarborgde faciliteiten

De ordonnantie Digitaal Brussel werd opgesteld in samenwerking met verenigingen en openbare instanties. Het doel ervan?  

  • Een bijkomend en aanvullend recht garanderen: de mogelijkheid om alle administratieve procedures volledig online af te handelen, in alle overheidsdiensten en in de gesubsidieerde instellingen van het Gewest. 
  • Het recht op bijstand van de betrokken administratie garanderen om een administratieve procedure online uit te voeren of af te ronden. 
  • Een alternatief voor digital technologie garanderen, bijvoorbeeld: onthaal door een personeelslid, of een telefoondienst, of uitwisselingen per post. 
  • De digitale inclusie van mensen met een handicap bevorderen door de toegankelijkheid van de betrokken websites en platforms te verbeteren.

Deze ambitieuze wetgeving is een primeur voor België. Het wetsvoorstel dat aan het Parlement is voorgelegd, formaliseert het digitale kanaal voor communicatie met de overheid. Digitale documenten zullen dus dezelfde waarde hebben als de traditionele papieren documenten. Digitaal Brussel zal zorgen voor een vereenvoudiging van procedures, dematerialisering, kortere termijnen voor de behandeling van de dossiers van de burgers, gemakkelijke toegang tot informatie en een vermindering van administratiekosten en verplaatsingen. 

Een ander voordeel is dat het toezicht op de administratieve praktijken door Digitaal Brussel de automatische toekenning van de rechten zal aanmoedigen.

De gewestelijke webstrategie ten dienste van de Brusselaars

Het doel is om de webdiensten van het Brussels Gewest te vereenvoudigen. Hoe? Door de toegang tot content te organiseren volgens de behoeften van burgers of bedrijven.

Concreet zullen op de nieuwe portaalsite be.brussels 12 thematische groepen worden geïmplementeerd met content die alle behoeften van de Brusselaars dekt waarop de gewestelijke diensten inspelen. Het nieuwe Brusselse weblandschap zal de toegankelijkheid en betrouwbaarheid van de content waarborgen.

Uiteindelijk zal deze herziening van de content bijdragen tot het ontstaan van een meer geïntegreerde gewestelijke identiteit voor de diensten en tot schaalvoordelen bij het beheer van de communicatiediensten van de administraties, terwijl overbodige investeringen worden vermeden.

Eenmalige inzameling van gegevens

Dankzij de "Only Once"-ordonnantie hoeven burgers die gebruikmaken van Brusselse overheidsdiensten niet langer informatie in te voeren waartoe de officiële instanties al toegang hebben via gegevens uit authentieke bronnen. Dit geldt sinds 2021.

Er werden 12 miljoen verzoeken uit authentieke bronnen geregistreerd, wat betekent dat 12 miljoen gegevens niet werden opgevraagd bij burgers.

Uitrusting van middelbare scholen

Alle middelbare scholen in Brussel moeten verbindingen en apparatuur van hoge kwaliteit hebben om digitale middelen en tools te kunnen gebruiken voor onderwijsdoeleinden. 

Het plan "Mijn school gaat digitaal” wordt momenteel uitgevoerd met de steun van de EU. In 2021 kregen 80 scholen IT-apparatuur en werden 21 scholen voorzien van WIFI-verbindingen. Tegen 2024 zullen 3500 WIFI-voorzieningen geïnstalleerd zijn in Brusselse middelbare scholen.

Toenemend belang van Irisbox

IRISbox wordt steeds belangrijker en is de toegangspoort tot alle regionale en lokale diensten (720.000 procedures uitgevoerd tegen 2021). IRISbox biedt ook toegang tot eBox voor het uitwisselen van correspondentie met overheidsdiensten.