Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

De Gewestregering

Wie maakt deel uit van de Gewestregering, waarvoor zijn de leden bevoegd en hoe kan u de leden en hun kabinetten contacteren?

Samenstelling van de regering

De Gewestregering is de uitvoerende macht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ze bestaat uit een minister-president (Franstalig) en vier ministers (2 Franstaligen en 2 Nederlandstaligen), elk verkozen door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Bovendien koos het Parlement op voorstel van de regering drie gewestelijke staatssecretarissen, van wie één Nederlandstalige. Zij zijn geen lid van de regering, maar wonen (alle of sommige) vergaderingen ervan bij. Ze ressorteren onder een regeringslid, die hun bevoegdheden bepaalt.


  • Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing,...

  • Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid

  • Minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie, Netheid, Participatieve Democratie, Gezondheid en Sociale Actie van...

  • Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van...

  • Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering, de...

  • Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke kansen (bevoegdheid...

  • Staatssecretaris van Economische Transitie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en minister-Voorzitter van het...

  • Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Stedenbouw en Erfgoed, Europese en internationale...