De Gewestregering

Wie maakt deel uit van de Gewestregering, waarvoor zijn de leden bevoegd en hoe kan u de leden en hun kabinetten contacteren?

Samenstelling van de regering

De Gewestregering is de uitvoerende macht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ze bestaat uit een minister-president (Franstalig) en vier ministers (2 Franstaligen en 2 Nederlandstaligen), elk verkozen door het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Bovendien koos het Parlement op voorstel van de regering drie gewestelijke staatssecretarissen, van wie één Nederlandstalige. Zij zijn geen lid van de regering, maar wonen (alle of sommige) vergaderingen ervan bij. Ze ressorteren onder een regeringslid, die hun bevoegdheden bepaalt.