bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Minister van Dierenwelzijn

Dieren nemen een belangrijke plaats in binnen onze samenleving en binnen het gezin. Daarom is dierenwelzijn een terechte bekommernis.

Baasjes zijn verantwoordelijk voor het welzijn van hun dier

Een relatief sterke band van genegenheid kan mensen en huisdieren verenigen. Het dier wordt dan een emotionele steun. Het kan het kind helpen opgroeien, maar ook mensen met psychosociale, fysieke of educatieve problemen ondersteunen.

Omgekeerd zijn baasjes verantwoordelijk voor het welzijn van hun huisdieren. Voor de dieren zorgen en hen voorzien van een geschikte opvangplaats is de verantwoordelijkheid van eenieder die een dier bezit. Deze verantwoordelijkheid voor het welzijn van het dier is een verbintenis voor het leven van het dier. Wie van plan is om een dier in huis te nemen, dient dat zorgvuldig te hebben overwogen.

zwarte kat die op kattenboom ligt

Het welzijn van wilde dieren of dieren die gehouden worden door structuren

Naast gezelschapsdieren telt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook een hele reeks dieren die er in het wild leven. Andere dieren worden gehouden door verschillende structuren, zoals boerderijen of dierenspeciaalzaken. Hun welzijn moet gecontroleerd en gerespecteerd worden.

Eekhoorn eet een walnoot

Een regelgevend kader voor dierenwelzijn

De Brusselse minister van Dierenwelzijn, Bernard Clerfayt, wil de nodige wettelijke bepalingen bevorderen en invoeren om de bescherming en het welzijn van dieren te verbeteren en te behouden. Hij wil ook de burgers informeren en bewustmaken van het belang van dierenwelzijn. Dierenwelzijn dat volgens hem in aanmerking moet worden genomen bij alle aspecten van het sociale leven waarbij dieren betrokken zijn.

Waarom is een regelgevend kader voor dierenwelzijn vandaag belangrijk?

De eerste maatregel om dieren te beschermen werd aangenomen in 1867. Sindsdien is de wetgeving voor dierenbescherming geëvolueerd. Er is een groeiende publieke belangstelling voor dierenwelzijn.

Het is duidelijk dat de belangstelling voor dierenwelzijn een maatschappelijk fenomeen is. En deze tendens leidt tot talrijke initiatieven van burgers, vrijwilligers, handelaars en politici (in onze gemeenten bijvoorbeeld).

Bijgevolg is het nodig om aan deze gevoeligheid tegemoet te komen en een kader te voorzien voor de initiatieven die een impact hebben op het welzijn van de dieren, zowel op wilde dieren als op gezelschapsdieren.

De twee enquêtes die werden afgenomen bij de Brusselse bevolking, en het colloquium over het dierenrecht zijn hulpmiddelen om een aangepast wetgevend kader in het Brussels Gewest te creëren.

Minder proefdieren

De minister streeft naar een drastische vermindering van het gebruik van labodieren. Het aanmoedigen van het onderzoek naar alternatieve methodes en de ruime verspreiding ervan in de wetenschappelijke gemeenschap is dan ook een prioriteit. Het budget is gestegen van 110.000 euro tot 360.000 euro, waardoor met name de ontwikkeling van het IC-3R’s-platform kon worden ondersteund.

De sterilisatie van katten is verplicht, en dat zal geweten zijn

Om de toename van het aantal katten tegen te gaan, zal in 2023 opnieuw een grootschalige communicatiecampagne over de verplichte sterilisatie van katten worden gevoerd. Zij zal nieuwe maatregelen omvatten voor een optimaal beheer van de kattenpopulatie.

De gemeenten aanmoedigen om mishandeling te bestraffen

Het gebruik van gemeentelijke administratieve sancties (GAS), waarmee burgemeesters handelingen kunnen bestraffen die in strijd zijn met het dierenwelzijn, moet worden aangemoedigd. Via het label “diervriendelijke gemeente” werden incentives in het leven geroepen, opdat de gemeenten medewerkers in dienst zouden nemen die het toezicht erop verzekeren.

Welke dieren mogen worden gehouden?

De positieve lijsten maken het mogelijk de diersoorten die mogen worden gehouden, te beperken, en vooral die soorten te beschermen die zich niet aan een huiselijk leven in de stad kunnen aanpassen of die gevaarlijk zouden kunnen zijn. Zonder het toekomstige Brusselse wetboek voor dierenwelzijn af te wachten, heeft de Regering een positieve lijst van reptielen goedgekeurd, waardoor het aantal reptielsoorten in het Brussels Gewest wordt beperkt tot 422 (op meer dan 11.000). Momenteel wordt de lijst van vogels en vissen opgesteld.

Vergunning voor het houden van dieren

In het Brussels Gewest wordt nagedacht over de invoering van een vergunning voor het houden van een dier. Zij zou kunnen worden ingetrokken in geval van ernstige mishandeling. Een geleidelijke en gerichte invoering zal het mogelijk maken het reële effect ervan te evalueren. Er zal prioriteit worden gegeven aan de vergunning voor de soorten van de positieve lijsten die doorgaans het minst gehouden worden, zoals de Bennett-wallaby.

Colloquium “Van domesticatie tot bescherming”

Welk juridisch statuut heeft een dier? Wat met het recht om zich een dier toe te eigenen? Welke rol en welke verantwoordelijkheden hebben het bestuur en de instellingen? En de bestraffing van dierenmishandeling? De diergeneeskundige inspectie? … Tijdens het colloquium “Van domesticatie tot bescherming”, dat plaatsvond op 28 september 2021, werden deze en andere kwesties behandeld. Het verslag van het colloquium over het dierenrecht kan hier gedownload wordenbhg.common.external_link_warning

Het verslag van de enquête “Geef ons uw stem”

Tussen 15 juni en 30 september 2021 werden de Brusselaars uitgenodigd om deel te nemen aan de enquête “Geef ons uw stem” in verband met dierenwelzijn.

Het verslag van de enquête dat u hier bhg.common.external_link_warningkan raadplegen, bevat hun verwachtingen en wensen om de dierenbescherming in het Brussels Gewest te verbeteren.

De werkzaamheden voor de hervorming van de wet van 1986 zijn begonnen. Deze gegevens zullen een bron van inspiratie vormen voor het wetgevend werk. Op het einde van het document vindt u overigens alle cijfers van de enquête.