Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Brussel Plaatselijke Besturen

Brussel Plaatselijke Besturen fungeert als doorgeefluik tussen het Gewest en de gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, politiezones en andere plaatselijke besturen op zijn grondgebied.

De administratie

Brussel Plaatselijke Besturen fungeert als doorgeefluik tussen het Gewest en de gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, politiezones en andere plaatstelijke besturen op zijn grondgebied. 

De algemene directie omvat de overkoepelende en ondersteunende diensten van Brussel Plaatselijke Besturen:

 • de cel Ondersteuning van het Bestuur is belast met de beheerscontrole, de informatica, de human resources, de communicatie, de begroting alsook dossiers die verband houden met het internationale niveauExterne link
 • De Sorteercel zorgt dan weer voor de registratie en verdeling van de binnenkomende post, alsook voor de verzending van de uitgaande post.

De diensten van BPB die belast zijn met de uitvoering van deze opdrachten, zijn ondergebracht in twee grote bevoegdheidspijlers:

 • organisatie, toezicht en advies;
 • ondersteuning van het overheidsbeleid.

Organisatie, toezicht en advies

Het zogenoemde toezichthoudende bestuur controleert de wettelijkheid en het algemene belang uit ten overstaan van de Brusselse plaatselijke besturen. Daarnaast oefent nog andere opdrachten uit.

De directie Algemene en Juridische Zaken

 • coördineert de ontwikkeling van verordeningen en wetgeving voor lokale overheden; 
 • beheert de resterende taken in verband met het oude provinciale systeem;
 • draagt bij aan de voorbereiding en organisatie van gemeenteraadsverkiezingen; 
 • beheert de registers en databanken
 • beheert geschillen voor de rechtbanken
 • zorgt voor de puublicatie van gemeentelijke verordeningen
 • verwerkt aanvragen voor erkenning van religieuze gemeenschappen. 

De directie Lokaal Personeel

 • controleert de beslissingen inzake personeel die de gemeenten en de OCMW's nemen
 • controleert de organieke regels rond het statuut van het personeel van de intercommunales. 
 • Oefent toezicht uit op de beslissingen inzake de organisatie en het personeelsbeheer van de lokale politie. 
 • volgt de vakbondsonderhandelingen op. 
 • behandelt de dossiers over de toekenning van burgerlijke eretekens en eervolle onderscheidingenExterne link aan het gemeentepersoneel en aan de mandatarissen.

De directie Lokale Financiën

 • ontvangt en bestudeert de financiële documenten van alle plaatselijke besturen en stelt analyses op
 • stelt regelmatig opmerkingen en voorstellen op basis van deze documenten op
 • maakt deel uit van diverse gewestelijke en buitengewestelijke werkgroepen,
 • draagt bij aan de werkzaamheden van de Gemeenschappelijke BoekhoudcommissieExterne link
 • en is belast met het opstellen van omzendbrieven die de plaatselijke besturen boekhoudkundige en financiële instructies verschaffen.

De directie Lokale Overheidsopdrachten

 • controleert de handelingen van de plaatselijke besturen inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten,
 • geeft advies, informatie en opleidingen en begeleidt
 • neemt ook deel aan technische werkgroepen op verschillende overheidsniveaus
 • draagt bij aan de hervorming van de regelgeving, ondermeer bij de Commissie voor de overheidsopdrachten.

Ondersteuning van het overheidsbeleid

Brussel Plaatselijke Besturen helpt de subsidies te beheren die werden toegekend om gewestelijke beleidsinitiatieven te boosten.

 

De directie Investeringen

Deze dienst kent subsidies toe om overheidsinvesteringen te financierenExterne link. Dat gaat van bijvoorbeeld sportinfrastructuur, de heraanleg van wegen tot de renovatie van gemeentelijke gebouwen. Ze is ook belast met de vergoedingen bij algemene rampenExterne link.

De directie Gesubsidieerde Initiatieven

De hoofdopdracht van de directie Gesubsidieerde Initiatieven is het beheer van facultatieve subsidiesExterne link. En dit, voor de subsidies die aan de plaatselijke besturen en vzw's toegekend werden in het kader van de uitvoering van het gewestelijke beleid (weddeverhogingen, gelijke kansen, enz.). Deze dienst omvat ook de cel die het gelijkekansenbeleid bij de plaatselijke besturen opvolgt.

Wetgeving

Raadpleeg en download alle belangrijke regelgevende en wettelijke bronnenExterne link met betrekking tot de Brusselse lokale overheden.

Documentatie

Raadpleeg en download alle documenten en publicatiesExterne link van de Brusselse Plaatselijke Besturen.