Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Structurele subsidies 2023: gelijke kansen

Structurele subsidies hebben als doel een beperkt aantal Brusselse collectieve structuren te steunen om ze een duurzamere en vastere financiering te bieden. De structuren stemmen zich op elkaar af voor meer doeltreffendheid en om hun bijdrage aan het gewestelijke overheidsbeleid te verzilveren.

Waarom structurele subsidies voor gelijke kansen?

De projectoproep beoogt elke actie of elk geheel van acties ondernomen door een collectief, met als hoofddoel de bevordering van gelijke kansen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, overeenkomstig de gewestbevoegdheden en bedoeld voor personen die er verblijven, er werken of het gewest bezoeken.

De subsidieaanvragen moeten bovendien projecten betreffen die onder een of meer van de volgende vier doelstellingen vallen:

 1. De verwezenlijking van studies over gelijke kansen.
  Bijvoorbeeld: de verwezenlijking van een studie in verband met gewestelijke bevoegdheden, zoals discriminatie op de arbeidsmarkt, …
 2. Het aanbod van een structuur waarbij lokalen worden gedeeld en/of er uitwisselingen plaatsvinden tussen gelijkekansenspelers
  Bijvoorbeeld: Een verenigingshuis waarin de verenigingen hun activiteiten kunnen verrichten, workshops coördineren, conferenties organiseren, praatgroepen opzetten (bv. betreffende toegang tot de arbeidsmarkt en de woonmarkt), …
 3. Het aanbod van concrete en duurzame dienstverlening ter bevordering van gelijke kansen
  Onthaaldiensten, begeleidende en informatieve diensten (website, bibliotheek, gedeelde gegevensbank, …), een ondersteunende dienst voor de overheid in het besluitvormingsproces (toegankelijkheid van gebouwen, verkenningstochten, …)
 4. De organisatie van duurzame of herhaaldelijke informatie- en sensibiliseringsactiviteiten inzake gelijke kansen
  De organisatie van events, campagnes in verband met gewestelijke bevoegdheden, …

Voorwaarden: wie komt in aanmerking?

Deze projectoproep is bedoeld voor collectieve structuren die al bestaan of in wording zijn.  

De aanmoediging van partnerschappen, steun aan ontkiemende initiatieven en het delen van expertise tussen verenigingen vormen de kern van deze projectoproep. Bijgevolg kunnen collectieve structuren enkel aanvragen indienen indien ze de volgende voorwaarden vervullen:

 • Het collectief telt minstens drie verenigingen, met een ‘juniorlid’ (ten hoogste vijf jaar oud) en een ‘seniorlid’ (ten minste acht jaar oud).
 • De verenigingen van het collectief moeten activiteiten aantonen ter bevordering van gelijke kansen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest rond een of meer van de volgende thema’s:
  1. Racisme en diversiteit
  2. Gendergelijkheid
  3. Sociale afkomst en sociale situatie, waaronder eenouderschap
  4. Handicap
  5. LGBTQIA+
  6. Gendergerelateerd geweld

Praktisch

Kalender structurele subisidies gelijke kansen 2023

De subsidieaanvragen moeten volgens het onderstaande tijdsschema bij equal.brussels worden ingediend.

We vestigen er uw aandacht op dat de collectieven hun dossier dat voor selectie in aanmerking komt, kunnen voorstellen en verdedigen op een fysieke zitting. Per collectief moet er dan minstens één persoon aanwezig zijn.

Oproep structurele subsidies 2023

 • Opstart: 15 april 2023
 • Afsluiting: 30 juni 2023
 • Verdediging van de projecten: 14-15 september 2023
 • Start van de projecten: 1 december 2023

Raadpleeg de subsidiegids van equal.brussels

De structurele subsidiegids van equal.brussels zet de uitgaven uiteen die voor deze projectoproep in aanmerking komen. Het minimumbedrag m.b.t. de toegelaten uitgaven beloopt € 100 per bewijsstuk.

Per geselecteerd collectief zal een jaarbedrag van minstens € 50.000 en hoogstens € 100.000 worden toegekend, voor zover er nog geldmiddelen beschikbaar zijn.

De subsidies worden voor 3 jaar (één jaar en ten hoogste tweemaal hernieuwbaar) toegekend, voor zover er middelen beschikbaar zijn.


Subsidiegids en aanvraagformulieren

Download de subsidiesgids voor gelijke kansen en diversiteit

Equal.brussels budgetformulier: structurele subsidies 2023