bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Projectoproep 2023: gelijke kansen

Equal.brussels kent subsidies toe aan gelijkekansenprojecten die een vernieuwend karakter hebben of aan weerkerende of permanente projecten die hun waarde al bewezen hebben.

Vernieuwende projecten rond gelijke kansen

De oproep geldt voor projecten die een vernieuwend karakter vertonen.  

Hou ook rekening met volgende voorwaarden:

 • de activiteiten van het project zijn vastgelegd,
 • de activiteiten stemmen niet overeen met de structurele werking van de vereniging,
 • de projecten hebben een bepaalde en beperkte duur.

De subsidies worden toegekend voor hoogstens 1 jaar.

Weerkerende en permanente projecten

Deze categorie beoogt:

1. Weerkerende projecten: activiteiten die bedoeld zijn om jaarlijks of periodiek te worden herhaald en al (minstens één keer) zijn beproefd, zoals bijvoorbeeld:

 • sensibiliseringscampagnes die ieder jaar terugkomen
 • terugkerende sensibiliseringsacties
 • jaarlijkse prides en festivals
 • sensibiliserings-/ informatieworkshops

2. Permanente projecten: activiteiten die al zijn beproefd (ten minste één jaar) en een permanent karakter hebben, zoals bijvoorbeeld:

 • buurt- en adviesdiensten die doorlopend geboden worden aan mensen die discriminatie ondervinden
 • terugkerende publicaties (magazines, newsletter…)

Subsidies van maximaal 3 jaar (1 jaar kan maximaal 2 keer worden verlengd) worden toegekend, mits de budgetten beschikbaar blijven.

De minimale steun voor deze categorie bedraagt minstens 7.000 €.

Voorwaarden subsidies

De subsidies binnen deze categorie:

 • zijn bestemd voor verenigingen 
 • met een project rond gelijke kansen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in het kader van de gewestelijke bevoegdheden, ongeacht de thematiek, waaronder: racisme en diversiteit, gendergelijkheid, afkomst en sociale situatie, waaronder eenouderschap, handicap, gendergerelateerd geweld en LGBTQIA+.

Intersectionaliteit en transversaliteit

equal.brussels steunt en promoot projecten die in partnerschap met verschillende actoren worden uitgevoerd, met name in het kader van de ontwikkeling van een intersectioneel perspectief en een wederzijdse verrijking via de specialisatie van de verschillende partners.

Laat u inspireren

Kalender en downloads

Kalender 2023: vernieuwende projecten

 • Oproep 1:
  • Opstart: 1 februari 2023
  • Afsluiting: 10 maart 2023
  • Antwoorden / Aanvang van de projecten: 15 juli 2023
 • Oproep 2:
  • Opstart: 1 juni 2023
  • Afsluiting: 10 juli 2023
  • Antwoorden / Projectaanvang : 1 december 2023

Kalender 2023: weerkerende of permanente projecten

 • Oproep
  • Opstart: 1 februari 2023
  • Afsluiting: 10 maart 2023
  • Antwoorden / Aanvang van de projecten: 15 juli 2023

Subsidiegids en aanvraagformulieren

Aanvraagformulier voor subsidies van equal.brussels 2023