Homegrade

Homegrade is het advies-en begeleidingscentrum voor huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het richt zich tot alle gezinnen, huurders en eigenaars die de kwaliteit van hun woning wensen te verbeteren.

De opdrachten van Homegrade zijn gedefinieerd in het “Beheerscontract tussen de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en de vzw Homegrade – 2017-2022”. Dit omschrijft Homegrade als “een speler met terreinkennis om de Brusselse gezinnen te begeleiden bij het verbeteren van de levenskwaliteit in hun woning en het verminderen van hun milieu-impact in brede zin, in de eerste plaats vanuit « energetisch standpunt ».

Het eerste interventieprincipe van Homegrade is het verstrekken van neutrale, onpartijdige, volledige, transversale en actuele informatie over een reeks onderwerpen die gerelateerd zijn aan de huisvesting zodat iedereen, zowel eigenaars als huurders, duurzaam kan wonen in het Brussels Gewest. Het doel is de renovatie van woningen, de vermindering van hun ecologische impact, de bewaring en het onderhoud van de het erfgoed, de toegang tot huisvesting en het rationeel energiegebruik te bevorderen en aan te moedigen.

De vereniging begeleidt ook de burger bij zijn stappen op technisch, administratief en financieel vlak. Naast deze informatie- en begeleidingsopdrachten en dit zowel reactief als proactief, wil de vzw, door het rechtstreekse contact te bevorderen, de burger op verschillende manieren, onder meer door huisbezoeken, aanzetten tot handelen.