Uw onderneming en het milieu

Welke impact heeft uw onderneming op het milieu? Hoe kunt u uw energieprestatie verbeteren, uw consumptie van natuurlijke hulpbronnen verminderen en uw afvalbeheer optimaliseren? Wat uw activiteit ook is, u bepaalt zelf in welke mate u zich wilt inzetten voor het milieu.

Milieuverplichtingen van de ondernemingen

De milieuverplichtingen en -vergunningen voor ondernemingen kunt u terugvinden op de site 1819.

Gewestelijke steunmaatregelen voor ondernemingen

Steeds meer Brusselse ondernemingen integreren duurzame ontwikkeling in hun bedrijfsstrategie. U komt er meer over te weten op de pagina "Milieulabels" in deze rubriek.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan u ook helpen om milieubeheer te integreren in uw bedrijfscultuur en organisatie. Via premies en subsidies voor groene investeringen zorgt het Gewest er bovendien voor dat uw milieu-investeringen optimaal renderen.

hub.brussels begeleidt kostenloos bedrijven bij al de vragen omtrent milieu (soorten vergunningen, plannen voor de installaties, reglementering inzake afvalwater, afvalstoffen, uitstoten in de lucht, bedrijfsvervoerplan, enz.) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Groenestroomcertificaten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Om de productie van groene stroom op basis van hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling aan te moedigen, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het systeem van de groenestroomcertificaten ingevoerd.

Elke stroomleverancier in het Brussels Gewest moet (op straffe van boetes) jaarlijks een quotum van groenestroomcertificaten kopen dat evenredig is aan de hoeveelheid elektriciteit die hij verkoopt op de Brusselse markt. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Brusselse energieregulator BRUGEL (BRUssel Gas ELektriciteit).