bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Exporteren

Buitenlandse handel is een belangrijke stimulans voor de welvaart van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Aangezien een groot deel van de Brusselse producten en diensten wordt uitgevoerd, is het essentieel dat Brusselse bedrijven die internationaal actief willen zijn, een duwtje in de rug krijgen.

hub.brussels, het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven, staat ten dienste van de exporteurs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Doel: de buitenlandse handel stimuleren, de economische en commerciële zichtbaarheid van het Gewest vergroten en de Brusselse exportbedrijven een volledig dienstenpakket aanbieden, met als belangrijkste diensten:

  • exporteurs persoonlijk begeleiden dankzij een netwerk van meer dan 90 economische en handelsattachés over de hele wereld en met een werkingsgebied van net geen 150 landen, en dankzij een team van geografische verantwoordelijken in Brussel
  • collectieve acties organiseren om de export te bevorderen, zoals economische missies, contactdagen, de uitnodiging van buitenlandse inkopers en collectieve stands op internationale beurzen
  • Brusselse en buitenlandse zakenpartners met elkaar in contact brengen
  • economische monitoring, informatie over buitenlandse markten verspreiden, en selectief internationale zakenkansen doorgeven
  • opleidingen en coachingprogramma's organiseren.

Exportsteun

Prospectie van buitenlandse markten, opleidingen over export, deelname aan internationale beurzen... hub.brussels biedt tal van financiële steunmaatregelen om bedrijven ertoe aan te zetten hun producten en diensten uit te voeren.

Export, in welke sectoren?

Brussel exporteert! Naast de traditionele sectoren als transport, bouw en voeding, vermelden we ook design, mode, architectuur, informatietechnologie, grafische kunsten en uitgevers, audiovisuele sector en multimedia, life sciences, milieutechnologie, juridische en financiële diensten, consultancy in uiteenlopende domeinen, toerisme, congressen en beurzen.

We merken ook nog op dat diensten vandaag goed zijn voor bijna de helft van de totale export van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en dat een derde van de Belgische dienstenexport uit Brussel komt.