Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Stedenbouwkundige vergunning

Zowel ondernemingen als particulieren hebben een stedenbouwkundige vergunning nodig om een gebouw te bouwen, te verbouwen, af te breken, om een terrein te gebruiken voor bepaalde types activiteiten, om het gebruik of de bestemming van een al dan niet bebouwd terrein te wijzigen...

Om te weten of u een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt, neemt u contact op met de dienst stedenbouw van uw gemeente en/of de Directie Stedenbouw van urban.brussels. Meer informatie vindt u op de website Externe linkwww.stedenbouw.irisnet.be.

Externe linkhub.brussels begeleidt kostenloos bedrijven bij al de vragen omtrent stedenbouwkunde (analyse van de aanvraag voor een vergunning, reglementering inzake kantoren/parkings/ publiciteit, te volgen procedures, aanbevelingen...) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wijzigingen van gebruik

Een stedenbouwkundige vergunning is enkel vereist voor wijzigingen van gebruik die zijn opgenomen in een lijst opgesteld door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. De vaakst voorkomende gevallen zijn de wijziging van gebruik van een handelspand om er een restaurant, een snackbar, een frituur, een drankgelegenheid, een nachtclub, een videotheek, een nachtwinkel, een wassalon, een benzinestation of een garage in onder te brengen.

Een deel van een woning gebruiken voor een vrij beroep

Bepaalde kleinere ingrepen zijn vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning. Dit is het geval als u een deel van uw woning van bestemming wijzigt om er een vrij beroep in uit te oefenen, voor zover de bestemde vloeroppervlakte voor deze activiteit minder is dan of gelijk is aan 75 m² en deze activiteit een aanvulling is bij het hoofdverblijf van de persoon die de activiteit uitoefent.

Contacteer ons

urban.brussels, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed

Kunstberg, 10-13
1000 Brussel

Contacteer ons

hub.brussels, Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven

Chaussée de Charleroi, 110
1060 Brussel
Logo Hub.brussels