Cookies verzekeren het goed functioneren van onze website. Door gebruik te maken van deze site, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. Meer informatie OK
U bent hier: Home / Wonen in Brussel / Ruimtelijke ordening / Monumenten en landschappen

Monumenten en landschappen

De opdracht van de Directie Monumenten en Landschappen bestaat erin om het onroerend erfgoed te vrijwaren en te integreren in de hedendaagse leefomgeving.
De Directie Monumenten en Landschappen zorgt voor de studie, het bewaren en het valoriseren van het merkwaardig onroerend erfgoed in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ze zorgt voor de valorisatie van dit erfgoed in de hedendaagse stedelijke omgeving.

Ze werkt nauw samen met de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het adviesorgaan inzake het onroerend erfgoed van het Gewest.

Onroerend erfgoed is een heel ruim begrip. Het verwijst naar de onroerende goederen met een historische, archeologische, esthetische, wetenschappelijke, sociale, technische of volkskundige waarde. De Directie stelt belang in alle types van goederen, zonder chronologische beperkingen, zoals monumenten, gehelen, landschappen, archeologische sites, klein erfgoed.

In die optiek is de Directie Monumenten en Landschappen belast met de realisatie van verschillende doelstellingen, van de identificatie tot de herwaardering van het erfgoed:

 • inventarissen van het onroerend erfgoed opstellen en updaten
  Deze inventarissen worden meestal gepubliceerd op het Internet. Het gaat over algemene inventarissen die op een systematische manier het erfgoed van het Gewest overschouwen. Zo is er de inventaris van het gebouwde erfgoed (www.irismonument.be), die van de archeologische zones (Atlas) of die van de Landschappen.
  De inventarissen hebben ook betrekking op specifieke thema’s, zoals de merkwaardige bomen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
  de orgels.
 • het onroerend erfgoed vrijwaren door middel van besluiten tot inschrijving op de bewaarlijst en tot bescherming van goederen
  Deze maatregelen zijn een voorrecht van de Regering, maar kunnen ook voorgesteld worden door de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen of kunnen gevraagd worden door de gemeentelijke overheden, de eigenaar of een vzw waarvan het doel het behoud van het erfgoed is.
 • het erfgoed beheren en de restauratie opvolgen
  De onderhoudswerken en de restauratie, meestal onderworpen aan vergunning, kunnen het voorwerp uitmaken van een gewestelijke subsidie. Sinds kort kan ook voor de restauratie van het klein, niet-beschermd erfgoed een premie toegekend worden.
 • archeologische opgravingen uitvoeren en instaan voor de bewaring en herwaardering van het archeologisch erfgoed dat wordt ontdekt
 • deelnemen aan Europese en internationale projecten
 • de burger informeren en sensibiliseren over de waarde en de rol van het erfgoed in de samenleving
  De meest populaire manifestatie is ongetwijfeld de Open Monumentendagen die elk jaar, gedurende een heel weekend, georganiseerd worden. Het is een unieke gelegenheid voor bezoekers om toegang te krijgen tot een groot aantal, al dan niet gevrijwaarde, gebouwen of landschappen. Deze dagen hebben een groot succes en geleide bezoeken, te voet, met de fiets of bus, worden voorgesteld door verschillende verenigingen en gemeenten.

Met een educatief oogpunt organiseert de Directie Monumenten en Landschappen de Monumentenmaandag, een evenement voor leerlingen van het lager en middelbaar onderwijs van de scholen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Voor hetzelfde schoolpubliek worden ook Erfgoedklassen georganiseerd (www.erfgoedklassen.be).
De Directie Monumenten en Landschappen geeft tal van publicaties uit voor het grote publiek, die gratis of tegen een zacht prijsje te verkrijgen zijn. De lijst van deze publicaties vindt u op de website erfgoed.brussels.

Het Brussels erfgoed ontdekken

U vindt tal van informatie over de architecturale parels van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de pagina 'Architectuur en erfgoed' in het hoofdstuk 'Cultuur, toerisme en vrije tijd' van deze portaalsite.

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Stedelijke Ontwikkeling
Directie Monumenten en Landschappen
CCN - Noordstation
Vooruitgangstraat 80/1,  1035 Brussel
Tel.: + 32 (0)2 204 25 75
Fax: + 32 (0)2 204 15 22
E-mail: broh.monumenten@gob.brussels
Web: www.stedelijke-ontwikkeling.irisnet.be - erfgoed.brussels

Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Tel.: +32 (0)2 346 40 62
Fax: +32 (0)2 346 40 62
E-mail: kcml@gob.brussels
Web: www.kcml.irisnet.be