U bent hier: Home / Onderwijs & vorming / Huiswerkhulp en studiebegeleiding

Huiswerkhulp en studiebegeleiding

Verschillende organisaties helpen leerlingen in het lager of middelbaar onderwijs met hun huiswerk en bij leerproblemen. Het Brussels Gewest financiert programma’s tegen schoolverzuim en geweld.
Voor sommige leerlingen is leren niet zo evident. Gelukkig zijn er verschillende organisaties die de leerlingen in het lager of middelbaar onderwijs kunnen helpen bij leerproblemen. Verschillende Brusselse scholen hebben ook speciale programma’s tegen het schoolverzuim en om geweld te voorkomen, gefinancierd door het Brussels Gewest.

Leren leren

Soms hebben leerlingen in het basis- of middelbaar onderwijs nood aan een duwtje in de rug bij hun studies. De leraren of ouders zijn een belangrijke hulp bij het leren en het huiswerk maken, maar soms is hun ondersteuning alleen niet genoeg. Er zijn verschillende instanties waar de leerling terecht kan om te leren leren.

Aan Nederlandstalige kant:

Binnen de meeste Nederlandstalige scholen zijn er leerlingenbegeleiders (of vertrouwensleerkrachten, of ‘groene leerkrachten’) die de leerlingen kunnen helpen bij leerproblemen. Verder kan de leerling terecht bij de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB).

Teleblok biedt telefonische of online hulp aan leerlingen en studenten tijdens de blok- en examenperiode. Op www.teleblok.be vindt u tal van tips om de examenperiode goed door te komen. U kunt Teleblok bereiken op het gratis nummer: 0800 13 14 4 (vanuit België).

Anderstaligen die naar een Nederlandstalige basisschool of secundaire school gaan, kunnen voor een extra taalbad Nederlands terecht in een van de Gemeenschapscentra in het Brusselse Gewest of de Rand.

Aan Franstalige kant:

De ‘écoles de devoir’ (huiswerkhulp) zijn vrijwillige buitenschoolse initiatieven die werken aan de maatschappelijke en culturele ontwikkeling van jongeren door ze te ondersteunen in hun schoolwerk.

'Fédération francophone des écoles de devoirs’ (Franstalige Federatie voor Huiswerkhulp (FR))
Coordination des écoles de devoirs de Bruxelles
Kolomstraat 54, 1080 Molenbeek
Tel.: +32 (0)2 411 43 30
E-mail: cedd_bxl@yahoo.fr
Een lijst van 'écoles de devoir (FR)

De leerlingen en hun ouders kunnen ook terecht in de Psycho-Medico-Sociale Centra (PMS) (FR) voor advies en begeleiding voor allerhande vragen over leren en school.

Het Programma Preventie Schoolverzuim

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil met het Programma Preventie Schoolverzuim het fenomeen van spijbelaars en hangjongeren op een geïntegreerde manier aanpakken. Het combineert hierbij zowel de noodzakelijke repressieve tussenkomsten maar ook een positief en preventief luik.

De burgemeesters moeten toezien op de leerplicht. Vandaar dat het Programma Preventie Schoolverzuim op gemeentelijk niveau ingrijpt. Het Brussels Gewest voorziet middelen om binnen de scholen projecten op te zetten om schoolverzuim te voorkomen en op te treden tegen spijbelen en geweld. De ingediende projecten gebruiken verschillende methodes:

  • werken aan taalbeheersing voor allochtonen
  • spel, sport en expressie om geweld te voorkomen
  • werkwinkels voor leerlingen rond spijbelen en geweld
  • aanbod van ludieke activiteiten tijdens de middagpauze of na de schooluren
  • huiswerkbegeleiding

Meer informatie over het Programma Preventie Schoolverzuim.

Een vraag over deze website