Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Beroepsreferentiecentra

De beroepsreferentiecentra in het Brussels Gewest moeten het opleidingsaanbod in bepaalde activiteitensectoren verbeteren om ze beter te laten aansluiten bij de behoeften van de bedrijfswereld.

Om de arbeidskrapte in bepaalde sectoren tegen te gaan besliste de Brusselse Hoofdstedelijke Regering om de beroepsreferentiecentra te ondersteunen. Deze centra moeten de Brusselaars aan het werk krijgen door hen de mogelijkheid te bieden om een aanvullende opleiding te volgen of om zich te wapenen voor de arbeidsmarkt door nieuwe technische vaardigheden op te doen, telkens in functie van de sector in kwestie.

Deze centra vormen de brug tussen de tewerkstellingsactoren, de opleidingsorganisaties en de beroepssectoren.

Hieronder vindt u de vijf beroepsreferentiecentra van het Brussels Gewest.

Het beroepsreferentiecentrum voor de bouwsector (BRC Bouw)

Het BRC Bouw wordt gefinancierd door de gewestelijke overheden en de privésector. Samen met de bouwsector, Actiris, Leefmilieu Brussel en de Brusselse opleidingsinstellingen wil dit centrum de inschakeling van werkzoekenden bevorderen en de vaardigheden en knowhow van het personeel van de bouwsector in Brussel verder ontwikkelen. In dit kader biedt het BRC Bouw opleidingen zoals "Veilig werken op hoogte" en "Isolatie en luchtdichtheid".

Contacteer ons

BRC Bouw

Vilvoordsesteenweg, 66B
1020 Brussel

Het beroepsreferentiecentrum voor de horecasector: Horeca Be Pro

Horeca Be Pro is het beroepsreferentiecentrum voor de horecasector, opgericht door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Actiris, de VDAB, Horeca Vorming Brussel en Bruxelles Formation. Op basis van een studie van het Brussels Observatorium van de Arbeidsmarkt en de Kwalificaties moet dit centrum de tewerkstellings- en opleidingsbehoeften van de horecasector opvolgen en analyseren.

Contacteer ons

Horeca Be Pro

Anspachlaan, 111 - bus 1
1000 Brussel

Het beroepsreferentiecentrum van de metaalverwerkende nijverheid en de technologische industrie : IRIS TECH+

IRIS TECH+, het eerste beroepsreferentiecentrum in Brussel, wordt beheerd door de volgende partners:

  • RTM Brussel (regionaal fonds voor de promotie van de tewerkstelling van de metaalarbeiders in Brussel, beheerd door de sociale partners MWB/ABVV, ACV METEA, AGORIA)
  • Bruxelles Formation
  • VDAB
  • Actiris
  • de Minister van Tewerkstelling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Contacteer ons

IRIS TECH+

Sint-Denijsstraat, 95
1190 Brussel

Het ICT-beroepsreferentiecentrum: Evoliris

Evoliris werd opgericht om de ICT-beroepen en -opleidingen te promoten in het Brussels Gewest. In de online databank van Evoliris vindt u opleidingen die zich tot werknemers, werkzoekenden en studenten richten en op de behoeften van de ondernemingen in de ICT-sector aansluiten.

Meer informatie over Evoliris vindt u in de rubriek over de gewestelijke instellingen op deze portaalsite.

Contacteer ons

Evoliris

Paalstraat, 14
1080 Brussel

Het beroepsreferentiecentrum Transport & Logistiek: IRIS-TL

In samenwerking met Actiris en via opleidingsinstellingen zoals VDAB-RDB en Bruxelles Formation, biedt het beroepsreferentiecentrum Iris-TL opleidingen tot heftruckchauffeur en magazijnier aan werkzoekenden die een job zoeken in de transportsector. Iris-TL is gelegen aan het kanaal in Anderlecht.

Contacteer ons

Iris-TL

Vaartdijk, 10
1070 Brussel