bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Ontslag

Een ontslag heeft een grote weerslag op uw beroeps- en privéleven. Behalve het sociale en financiële aspect, zijn er ook een groot aantal administratieve stappen die u moet zetten. Als u zelf uw ontslag indient, bent u ook aan verschillende regels gebonden.

Wat moet u doen bij ontslag?

Schrijf u onmiddellijk in als werkzoekende bij Actiris, het Brussels agentschap voor werk. Zo blijft u in regel met de sociale zekerheid en kunt u een beroep doen op de diensten van Actiris bij het zoeken naar een nieuwe job.

Formaliteiten bij het ontslag door de werkgever

Een ontslag kan mondeling, per aangetekend schrijven of door een deurwaarder meegedeeld worden. De opzegtermijn is ofwel contractueel vastgelegd of wordt berekend op het aantal jaren dat u in dienst bent.

  • Als de werkgever wilt dat u de volle opzegtermijn uitwerkt moet hij een specifieke procedure volgen: schriftelijke kennisgeving met vermelding van de begindatum en de duur van de opzeggingstermijn.
  • Indien u niet meer hoeft te komen werken na de kennisgeving van uw ontslag, dan krijgt u een opzegpremie die gelijk is met het loon dat u nog zou krijgen als u zou doorwerken tot het einde van de opzegtermijn.

De werkgever moet in elk geval de ontslagen werknemer de volgende documentenbezorgen:

  • een werkloosheidsattest C4 met de reden van ontslag
  • een arbeidsgetuigschrift met vermelding van de begin- en einddatum van de arbeidsovereenkomst en het type uitgevoerde werk
  • de laatste loonafrekeningen, de individuele rekening van het afgelopen jaar en de fiscale fiche 281.10
  • een vakantieattest met de genomen en overblijvende vakantiedagen

Outplacement, een recht voor de 45-plussers

Uw werkgever heeft u ontslagen? U bent minstens 45 jaar oud? U hebt recht op een outplacementbegeleiding bij het zoeken naar een nieuwe job.
Op de site van de RVA vindt u informatie over outplacement.

Onterecht ontslag

De werknemer is beschermd tegen misbruik van het ontslagrecht. Als u niet akkoord bent met de redenen van ontslag of als de procedures niet gerespecteerd werden, kunt u uw ontslag aanvechten. Zo hebt u eventueel recht op een schadevergoeding, een opzegpremie of compensatie.

Voor betwistingen neemt u best een specialist onder de arm. U kunt hiervoor een beroep doen op een advocaat of uw vakbond.

U neemt zelf ontslag

Als u zelf ontslag neemt, moet u de wettelijke opzegtermijn respecteren. Die varieert naargelang het statuut waarin u werkt en het aantal jaren dienst. U hebt geen recht op een werkloosheidsuitkering als u zelf opstapt, maar u kunt zich wel (her)inschrijven als werkzoekende bij Actiris om van hun diensten gebruik te kunnen maken bij uw zoektocht naar een nieuwe job.

De werkgever bij wie u weggaat, moet u de bovenvermelde papieren geven, behalve het werkloosheidsattest C4.

Contacteer ons

Actiris - Brussels agentschap voor werk

Astrotoren, Sterrenkundelaan , 14
1210 Brussels

Contacteer ons

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Ernest Blerotstraat, 1
1070 Brussels

Contacteer ons

FOD Sociale Zekerheid

Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower, Kruidtuinlaan, 50 - box 100
1000 Brussels