bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Hervorming boekhouding Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Sinds de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 1989 is de overheidsboekhouding in twee fasen grondig hervormd.

Voor een evenwichtig beheer van de overheidsfinanciën

Het doel van de boekhoudkundige hervormingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is te zorgen voor een evenwichtig beheer van de overheidsfinanciën. Een transparante en nauwkeurige geconsolideerde algemene rekening van de Gewestelijke entiteit is een essentiële voorwaarde om het begrotingsbeleid te bepalen en de risico's te beheren.

De hervorming in de tijd

  • 2003. De algemene bepalingen rond begrotingen, subsidieregelingen en boekhouding van de Gemeenschappen en Gewesten werden in 2003 bij wet vastgelegd. Die wet van 16/05/2003 voorzag ook in de organisatie van de controle door het Rekenhof. 
  • 2009. Het rekeningstelsel van de federale overheid, de gemeenschappen, de Gewesten en de gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie werd in 2009 vastgelegd bij Koninklijk Besluit (KB van 10/11/2009). Een ordonnantie en een omzendbrief zetten deze nationale bepalingen om in specifieke bepalingen voor Brussel. 
    De organieke ordonnantie bevat de budgettaire, boekhoudkundige en controlebepalingen en de talrijke uitvoeringsbesluiten (OOBBC, 23/02/2006). Omzendbrief 2 zorgt voor de toepassing van de OOBBC-boekhoudregels (omzendbrief van 14 december 2020).

    Deze bepalingen, die specifiek voor het Gewest gelden, moeten uiteraard in overeenstemming zijn met het algemene kader dat door de nationale wetgever is vastgelegd in het Koninklijk Besluit betreffende het rekeningstelsel.  

  • 2010. Een tweede hervorming van de overheidsboekhouding werd gelanceerd in 2010 met, onder andere, de oprichting van de Commissie voor Overheidsboekhouding. Deze nationale commissie is verantwoordelijk voor het verduidelijken van de toepassing van de boekhoudkundige principes van het Koninklijk Besluit. Sinds anderhalf jaar komt ze regelmatig samen en stelt ze hervormingen van de overheidsboekhouding voor.