Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Gewestelijke verkiezingen

De gewestelijke verkiezingen worden gehouden om de vertegenwoordigers in het gewestparlement te kiezen.

In Brussel gaat het om de 89 zetels van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Daarvan gaan 72 zetels naar Franstaligen en 17 zetels naar Nederlandstaligen.

De Franstalige leden van het Brussels Parlement duiden na de verkiezingen ook de 19 vertegenwoordigers voor het Parlement van de Federatie Wallonnië-Brussel aan. De 6 Nederlandstalige Brusselse vertegenwoordigers voor het Vlaams Parlement worden rechtstreeks gekozen door de kiezer.

Leden van het Brussels Parlement zetelen ook in de Raad van de Franse Gemeenschapscommissie, de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en in de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie.

In België worden de verkiezingen van de gewestparlementen, de Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Europees Parlement om de vijf jaar gelijktijdig georganiseerd. 

Verdere informatie

Verdere informatie over de verkiezingen vind je op de website van de Directie van de Verkiezingen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Op de website met de Belgische verkiezingsuitslagen vind je de resultaten van alle verkiezingen in België sinds 1848 voor het lokale, gewestelijke, federale en Europese niveau.