Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Federale verkiezingen

Bij de federale verkiezingen worden de 150 leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers gekozen. De 60 leden van de Senaat worden niet rechtstreeks verkozen, maar onder meer door de leden van de parlementen van de gemeenschappen en de gewesten.

Het Federaal Parlement wordt verkozen voor vijf jaar, tenzij bij vervroegde federale verkiezingen. Je leest alles over de federale verkiezingen Externe linkop de website van de federale overheid.

In België worden de verkiezingen van de gewestparlementen, de Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Europees Parlement om de vijf jaar gelijktijdig georganiseerd. 

Verder informatie

Verdere informatie over de verkiezingen vind je Externe linkop de website van de Directie van de Verkiezingen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Op Externe linkde website met de Belgische verkiezingsuitslagen vind je de resultaten van alle verkiezingen in België sinds 1848 voor het lokale, gewestelijke, federale en Europese niveau.