bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

De bevoegdheden van Sven Gatz

Na de parlementsverkiezingen van 2019 legde Gatz op 18 juli de eed af als Brussels minister voor Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en de Promotie van meertaligheid. Die laatste bevoegdheid is een primeur voor Europa.

  • Sven Gatz kreeg in het Brussels Gewest de portefeuille van Financiën en Begroting toevertrouwd.

  • Het Brussels Gewest telt 1,2 miljoen inwoners, die samen meer dan 100 verschillende talen spreken.

  • Minister Gatz is ook bevoegd voor enkele minder in het oog springende bevoegdheden: Openbaar Ambt, Promotie van Brussel...

  • In het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), is Sven Gatz bevoegd voor onderwijs en scholenbouw. De VGC...

De minister Gatz is ook verantwoordelijk voor minder zichtbare bevoegdheden, zoals Ambtenarenzaken, de Promotie van Brussel en Statistieken binnen de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Kinderbijslag en Filmcontroles binnen het College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). De bevoegdheden van de GGC zijn gedeelde bevoegdheden tussen Franstalige en Nederlandstalige ministers.