bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Ambtenarenzaken & statistiek

Minister Gatz is ook bevoegd voor enkele minder in het oog springende bevoegdheden: Openbaar Ambt, Promotie van Brussel en Statistiek in de Brusselse gewestregering en Gezinsbijslag en Filmkeuring in het GGC-college. Het GGC-college is de instantie waar de bevoegdheden worden behartigd waar de gemeenschappen samen in Brussel voor bevoegd zijn, zoals ziekenhuizen of de nieuwe regels voor de gezinsbijslagen en de filmkeuring.

Statistics pages on table

GGC-bevoegdheden zijn bevoegdheden die een Nederlandstalig en een Franstalig minister delen.