bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Kabinetmanagement

Kanselarij

Pers en communicatie

Werk, Beroepsopleiding en Internationale Betrekkingen COCOF

Digitalisering en Administratieve Vereenvoudiging

Plaatselijke Besturen

Dierenwelzijn

Gezinsbijlagen, filmcontrole (GGC)

(Gedeelde bevoegdheden met Minister Sven Gatz)

Algemene Zaken

Begroting, Openbaar Ambt, Transversaal beleid

Ondersteuning