Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Het klimaat centraal in het hele beleid in brussel

Zorg dragen voor het klimaat betekent ervoor zorgen dat het Brussels Gewest leefbaar en aangenaam blijft voor alle inwoners. Brussel staat in het licht van de klimaatverandering voor een dubbele uitdaging. Aan de ene kant moeten we vechten om de versnelling van die verandering af te remmen, met name door onze uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en aan de andere kant moeten we de stad voorbereiden op het leven in een wereld die opwarmt en waar er meer en meer extreme klimaatgebeurtenissen zijn.

Gepubliceerd op

Daarom vervangen we de hitte-eilanden geleidelijk door groene eilanden, waarbij de zorgvuldig gekozen vegetatie ook zorgt voor een beter beheer van regenwater. Deze herverdeling van de natuur in de stad zorgt er ook voor dat de biodiversiteit in de stad kan regenereren en groeien.

We investeren ook in een duurzame en koolstofarme mobiliteit, energierenovatie van gebouwen en hernieuwbare energie, zodat we ons in de toekomst kunnen verwarmen en ons gemakkelijk kunnen verplaatsen zonder broeikasgassen uit te stoten of de lucht die we inademen te vervuilen. En we investeren in de circulaire economie, zodat ons afval kan worden omgezet in hulpbronnen dankzij de ontwikkeling van nieuwe lokale ketens van hergebruik en recycling.

Al die maatregelen en honderden andere zijn opgenomen in het Lucht-, Klimaat- en Energieplan, waarin het pad naar koolstofneutraliteit in 2050 is uitgestippeld. Het is de enige manier om een duurzame en waardige toekomst te garanderen voor alle Brusselaars.

De samenleving zal de komende decennia radicaal veranderen. Het is van essentieel belang om zoveel mogelijk Brusselaars bij die verandering te betrekken en de sociale cohesie te versterken. Daarom doen we er samen met de regering alles aan om iedereen bij deze verandering te begeleiden. We steunen dan ook iedereen – burgers, bedrijven en overheden – die zijn gebouwen isoleert, zijn mobiliteit verandert, zijn afval vermindert, voor vergroening zorgt, enz. De premies (RENOLUTION, Brussel’Air, …) zijn uiteraard hoger voor huishoudens met de laagste inkomens. Het klimaat en de strijd tegen ongelijkheden vormen immers de twee zijden van dezelfde medaille.

Alleen op een collectieve manier zal het Brussels Gewest slagen in zijn klimaattransitie ten voordele van iedereen. Om ervoor te zorgen dat de acties van alle Brusselse actoren, en in het bijzonder die van de overheid, op elkaar zijn afgestemd en elkaar versterken, werd een klimaatwet aangenomen om een nieuwe klimaatgovernance in te stellen, gebaseerd op de principes van sociale rechtvaardigheid en wederkerigheid.

 • Op gewestelijk niveau wordt het hele overheidsbeleid voortaan beoordeeld op de impact ervan op het klimaat voordat het wordt uitgevoerd.
 • Sinds 2020 worden de gemeenten begeleid en gesubsidieerd om specifieke acties voor het klimaat uit te voeren, zoals regentuinen, moestuinen, kringloopwinkels, collectieve compostering, gebouwen, enz.
 • De bijdrage van burgers wordt erkend en gewaarborgd, met name via de permanente Burgervergadering die in 2022 is gelanceerd, of de projectoproep Cascade om Brusselse jongeren te sensibiliseren en middelen te bieden om actie te ondernemen. Het Parlement en de academische wereld worden ook gemobiliseerd via een deskundigencomité dat jaarlijks een evaluatie van het gevoerde beleid aan het Parlement zal voorleggen voor debat en eventuele aanpassingen.

Die nieuwe klimaatgovernance, op alle niveaus van ons Gewest, zal ons in staat stellen om over te stappen van een samenleving die afhankelijk is van olie, die overmatig gebruik maakt van niet-hernieuwbare hulpbronnen, die vervuilt en een bron is van grote sociale ongelijkheden naar een samenleving die de grenzen van de planeet en de mens respecteert en die ieder van ons meer solidariteit en vrijheid garandeert.

Die transitie is aan de gang en we zetten alle hefbomen in om ze te versnellen. Allemaal samen hebben we de Brusselse uitstoot van broeikasgassen al met bijna 30% verminderd (2020 ten opzichte van 2005).

Doelstellingen

 • Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 47% tegen 2030 (ten opzichte van 2005)
 • Koolstofneutraliteit benaderen tegen 2050

Concrete maatregelen

 • 2023: belastingvermindering om de energierenovatie van woningen te ondersteunen
 • 2023: stopzetting van de subsidies voor fossiele brandstoffen en meer steun voor alternatieven
 • 2023: vaststelling van een ambitieuze energiedoelstelling (150 kWh/m²/jaar) bij grondige renovatie
 • 2023: invoering van een termijn van 10 jaar voor woningen met EPB-klasse F en G om een energierenovatie door te voeren
 • 2023: verplicht sorteren van bioafval
 • 2024: invoering van steun voor gegroepeerderenovaties en ontwikkeling van een dynamiek van gegroepeerde renovatie van gebouwen per wijk
 • 2024: vergroening van een eerste reeks van 20 speelplaatsen in gebieden met een tekort aan groene ruimten
 • 2025: einde van verwarmen met fossiele brandstoffen in nieuwe gebouwen (stedenbouwkundige vergunning aangevraagd vanaf 1 januari 2025 en 2030 voor grondige renovaties)
 • 2025: verbod op nieuwe verwarmingsinstallaties op stookolie
 • 2031: alle gebouwen in Brussel zullen moeten beschikken over een EPB-certificaat
 • 2025: 16 projecten voor multimodale herinrichting van stedelijke assen
 • 2025: invoering van 25 verkeersluwe wijken
 • 2026: inbedrijfstelling van de biomethanisatie-eenheid
 • 2030: heroriëntering van alle economische instrumenten van het Gewest, zodat ze bij voorrang sociaal en ecologisch voorbeeldige ondernemingen ondersteunen
 • 2030: afschaffing van dieselvoertuigen
 • 2030: vermindering met 30% van het afval dat naar de verbrandingsoven gaat
 • 2030: afstemming van alle gewestelijke steun voor plaatselijke besturen op de gewestelijke lucht-, klimaat- en energiedoelstellingen
 • 2033: termijn voor de renovatie van energieverslindende gebouwen (EPB F en G)
 • 2035: einde van het gebruik van verwarming op stookolie ouder dan 15 jaar
 • 2040: volledige afschaffing van het gebruik van stookolie voor verwarming in alle sectoren
 • 2035: afschaffing van voertuigen met een verbrandingsmotor
 • 2035: voltooiing van de uitrol van een netwerk van 11.000 openbare laadpalen voor elektrische voertuigen
 • 2040: verwezenlijking van de doelstelling van 100 kWh/m²/jaar door OVM’s en energieneutraliteit voor niet-residentiële overheidsgebouwen
 • 2045: gebouwen van klasse D en E moeten een energierenovatie hebben ondergaan