Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

De strijd tegen daden van vervuiling voor schonere straten

Om de straten schoner te maken en de levenskwaliteit van de inwoners te verbeteren, worden daden van vervuiling in Brussel gemakkelijker en sneller bestraft door het netheidspersoneel. De bestuurlijke transactie voor milieuovertredingen, ingevoerd door Alain Maron, Brussels minister van Openbare Netheid, is namelijk van kracht sinds 1 juni. Ze stelt de personeelsleden die verantwoordelijk zijn voor de verbalisatie bij Net Brussel, Leefmilieu Brussel en de gemeenten in staat om vervuilers te vragen de boete sneller te betalen voor bepaalde daden van vervuiling. Die nieuwe maatregel wordt geleidelijk op het terrein toegepast.

Gepubliceerd op

Om de straten schoner te maken en de levenskwaliteit van de inwoners te verbeteren, worden daden van vervuiling in Brussel gemakkelijker en sneller bestraft door het netheidspersoneel. De bestuurlijke transactie voor milieuovertredingen, ingevoerd door Alain Maron, Brussels minister van Openbare Netheid, is namelijk van kracht sinds 1 juni. Ze stelt de personeelsleden die verantwoordelijk zijn voor de verbalisatie bij Net Brussel, Leefmilieu Brussel en de gemeenten in staat om vervuilers te vragen de boete sneller te betalen voor bepaalde daden van vervuiling. Die nieuwe maatregel wordt geleidelijk op het terrein toegepast.

Vóór de invoering van die maatregel leidde de bestraffing van milieuovertredingen soms tot langdurige gerechtelijke procedures, variërend van zes maanden tot een jaar of zelfs meer. Vanaf deze zomer zullen de personeelsleden van Net Brussel voor bepaalde overtredingen de vervuilers rechtstreeks kunnen bestraffen op het moment van de overtreding via de bestuurlijke transactie, door hen een overschrijving te bezorgen die binnen de twee weken moet gebeuren. Daarmee komt er een einde aan de gerechtelijke procedures en zo wordt de procedure aanzienlijk versneld.

Die nieuwe maatregel zal geleidelijk worden toegepast door de personeelsleden die belast zijn met de controle. Op dit moment heeft de maatregel betrekking op het weggooien van sigarettenpeuken, waarvoor in slechts een paar weken tijd al 77 processen-verbaal met een bestuurlijke transactie zijn opgesteld door Net Brussel. Ook het weggooien van blikjes en ander afval (vuilniszakken, houten planken, huishoudproducten, enz.) dat illegaal rond openbare vuilnisbakken of glasbollen wordt gedeponeerd, zal in de nabije toekomst worden aangepakt. De probleemgebieden zijn goed bekend bij de netheidsdiensten, waardoor zij hun actie goed kunnen richten.

Snellere straffen voor meer ontrading

De boetes variëren van 75 tot 350 euro, afhankelijk van de hoeveelheid afval. Hoe groter de hoeveelheid afval, hoe hoger de boete. Voor zeer grote hoeveelheden sluikafval of als het afval gevaarlijk is, zijn de inzamelingskosten hoger en is de klassieke gerechtelijke procedure van toepassing, met een boete die ver boven de 350 euro kan oplopen.

“Als we vervuilers sneller en doeltreffender straffen, verminderen we hun gevoel van straffeloosheid. En snel moeten betalen schrikt meer af dan een papier ontvangen en pas na een procedure van vele maanden kunnen betalen. Met de nieuwe bestuurlijke transactie verwachten we dus minder recidive. Dat alles met het oog op een schonere openbare ruimte”, preciseert Alain Maron.

Er zijn ook plannen om in een tweede fase een nog snellere procedure in te voeren via onmiddellijke inning. Vervuilers zullen hun boete dan onmiddellijk aan de controleur kunnen betalen.

Repressie is een essentiële hefboom in een bredere strategie

Zelfs als maar een minderheid van de mensen zich schuldig maakt aan sluikstorten, zijn de gevolgen van die overtredingen desastreus voor de kwaliteit van het gemeenschapsleven.

Hoewel het absoluut noodzakelijk is, is repressie alleen niet genoeg om onze wijken schoner te maken. Daarom verbeteren we ook de infrastructuur: in 2024 openen we twee nieuwe Recyparken, in Anderlecht en in Haren (Brussel-Stad). Brusselaars kunnen ook rekenen op de ophaling van grofvuil aan huis op afspraak, en op mobiele containerparken die gedurende meerdere weken midden in de wijken worden opgezet, in samenwerking met de gemeenten. Enerzijds worden overtreders sneller gestraft. En anderzijds zorgen we ervoor dat iedereen zich gemakkelijk van zijn grofvuil kan ontdoen. Dankzij een hele reeks acties maken we onze straten schoner.
Alain Maron

De strijd tegen sluikstorten is een van de 14 strategische doelstellingen van het gewestelijke plan ‘clean.brussels’ voor een duurzaam schoner Gewest, dat van kracht is sinds de goedkeuring ervan in november 2022. Meer informatie: Externe linkhttps://clean.brussels/nl