Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

OCMW: Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn

De OCMW's zorgen voor waardige levensomstandigheden door sociale bijstand te bieden aan inwoners binnen een gemeente die onvoldoende middelen hebben om aan hun basisbehoeftes te voldoen.

Wat is een OCMW?

Elke Belgische gemeente heeft een OCMW. Die dienst helpt mensen die niet over voldoende middelen beschikken om waardig te leven. Iedere persoon moet immers kunnen eten, zich kleden en huisvesten en toegang hebben tot gezondheidszorg.

Wie onvoldoende middelen heeft om die basisbehoeften te bekostigen en geen andere sociale uitkeringen kan ontvangen, kan het OCMW om hulp vragen. Die garandeert iedere burger, onder bepaalde voorwaarden, het recht op een minimum aan levensonderhoud.

De hulp wordt objectief en eerlijk toegekend aan iedereen in nood die in de gemeente woont waar het OCMW mee verbonden is, ongeacht zijn/haar overtuiging of privéleven.

De meeste OCMW's beheren ook rusthuizen voor zieke mensen die niet meer thuis kunnen wonen, en rust- en verzorgingstehuizen voor ouderen die dagelijkse verzorging en hulp nodig hebben.

De hulp die door het OCMW wordt verstrekt, kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van het betreffende centrum:

  • financiële bijstand: integratie-inkomen, voorschotten, premies, hulp bij energierekeningen …
  • bijstand in natura: maaltijden, kleding, openbaar vervoer … 
  • medische bijstand: vergoeding van medische en farmaceutische kosten, medische noodhulp ... 
  • socio-professionele bijstand: ondersteuning bij het zoeken naar opleiding of werk, sociale winkels … 
  • familiale bijstand: thuiszorgdiensten, opvanghuizen, kinderopvang, huishoudelijke hulp, ... 
  • juridische bijstand: bemiddeling bij schulden … 

Voorwaarden voor het verkrijgen van hulp

Wie hulp wil krijgen van het OCMW moet een aanvraag indienen. Een sociaal werker onderzoekt die en stelt een rapport op voor het bijzondere comité voor de sociale dienst (BCSD). Het OCMW neemt een beslissing en stelt de aanvrager ervan op de hoogte. Wie het met deze beslissing niet eens is, kan dit aanvechten voor de arbeidsrechtbank.