bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Plaatselijke besturen en gemeenten

Deze instellingen spelen een essentiële rol in het dagelijkse leven van de Brusselaars. Ze zorgen voor sociale hulp, afvalinzameling, beheer van gemeentelijke wegen en veiligheid.

Deze verenigingen bieden een structuur voor samenwerkingsverbanden tussen OCMW's en andere overheidsinstellingen of publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen.

De gemeenten

De gemeenten staan dicht bij de bevolking en vormen zo de politieke basisentiteit voor de burger. Burgers hebben een band met hun gemeente door hun woon- of verblijfplaats, ze kunnen er terecht voor administratieve formaliteiten en ze gaan er stemmen. De Brusselse gemeenten bieden de burger een uitgebreid assortiment diensten aan.

  • De gemeente, die een 'huis voor alle burgers' is, beheert alles wat te maken heeft met het dagelijkse leven van de...

De openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW)

De OCMW's zorgen voor waardige levensomstandigheden door diverse sociale hulp aan burgers te bieden.

De politiezones

De federale politie en de lokale politiediensten opereren in politiezones die meerdere gemeenten omvatten.

  • De Belgische politie werd in januari 2001 geherstructureerd in twee niveaus: de federale politie en de lokale politie....

De intercommunales

Entiteiten actief in diverse sectoren zoals water, hygiëne, dienstverlening aan overledenen, telecommunicatie en kabeltelevisie.

  • Een gemeentelijke vzw voert opdrachten van gemeentelijk belang uit voor de gemeente die over een meerderheid van de...

IRIS Ziekenhuisnetwerk

Entiteit die meerdere ziekenhuizen groepeert en verdeelt in geografische zones.

Gemeentelijke vzw's

Entiteiten belast door gemeenten met taken van gemeentelijk belang.

  • De gemeentebedrijven werken volgens industriële en commerciële methoden en zijn actief op het gebied van bouwprojecten.

De Berg van Barmhartigheid

Een openbare financiële instelling die pandleningen verstrekt.

  • De Berg van Barmhartigheid, ook bekend als de Openbare Kas van Lening, is een solidaire en ethische openbare instelling...

Gemeentelijke regies

Entiteiten die het beheer van gemeentelijke instellingen en diensten verzekeren.

Instellingen voor het beheer van wereldlijke zaken van de eredienst

Entiteiten die materiële en financiële aspecten beheren die de uitoefening van de eredienst mogelijk maken.

Hoofdstuk XII-verenigingen

Deze verenigingen bieden een structuur voor samenwerkingsverbanden tussen OCMW's en andere overheidsinstellingen of publiek- of privaatrechtelijke rechtspersonen.