Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Iriscare

Iriscare is een bicommunautaire instelling van openbaar nut (ION), uitgekozen contactpunt voor burgers en professionelen voor alles wat met sociale bescherming te maken heeft in het Brussels Gewest.

Iriscare is bevoegd voor bijstand aan oudere personen en personen met een handicap, rusthuizen en verzorgingstehuizen, opvangcentra, hulp en zorg aan huis, rolstoelen, eerstelijnszorg, … in het Brussels Gewest.

Sinds 1 januari 2020 is Iriscare ook verantwoordelijk voor het beleid inzake kinderbijslag en voor Famiris, het nieuwe Brusselse publieke kinderbijslagfonds.

De rol van Iriscare

Iriscare wil een toegankelijk contactpunt zijn voor elke inwoners van het Brussels Gewest, burger of professional, jong of oud, …

Iriscare beheert het beleid en de financiering van de zorgsector in het Brussels Gewest. Concreet is Iriscare verantwoordelijk voor de erkenning en financiering van rusthuizen en verzorgingstehuizen, instellingen personen met een handicap, revalidatiecentra en de financiering voor initiatieven beschut wonen en psychiatrische verzorgingstehuizen.

Iriscare beheert het beleid en de financiering van initiatieven bijstand aan personen, in het bijzonder bijstand aan ouderen of personen met een handicap. Dit kan gaan van thuiszorg, kinderbijslag, instellingen personen met een handicap, mobiliteitshulpmiddelen, … maar ook de tegemoetkoming hulp aan bejaarden.

Iriscare stuurt en financiert de mutualiteiten en kinderbijslagfondsen van het Brussels Gewest.

Logo Iriscare

Contacteer ons