bhg.skip_to_content.title
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Gemeenschapscommissies en verenigingen

Het Brusselse Gewest is officieel tweetalig omdat er zowel Franstaligen als Nederlandstaligen wonen. Elke Gemeenschap voert op het grondgebied van het Brussels Gewest een eigen beleid inzake gemeenschapsbevoegdheden (bijv. cultuur, onderwijs, gezondheidszorg, bijstand). Ze hebben hiertoe drie specifieke Brusselse Gemeenschapsinstellingen opgericht.

Een woordje uitleg

België is een federale staat waarin er naast het federale niveau drie Gewesten en drie Gemeenschappen bestaan.
 

  • De drie Gewesten in België (Vlaanderen, Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest) zijn bevoegd voor materies die te maken hebben met grondgebied (bijv. ruimtelijke ordening, transport, milieu…).
  • De Gemeenschappen in België (Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap en Duitstalige Gemeenschap) zijn verantwoordelijk voor eerder persoons- en taalgebonden materies (bijv. onderwijs, cultuur, gezondheidszorg, bijstand)

Op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn echter twee Gemeenschappen actief: de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap. Dit vroeg om specifieke Brusselse 'gemeenschapsinstellingen'.

Drie Gemeenschapscommissies

Om de gemeenschapsbevoegdheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uit te oefenen, werden de volgende Gemeenschapscommissies opgericht:
 

Het optreden van de Gemeenschappen berust op het principe dat er geensubnationaliteit’ bestaat. Inwoners van het Brusselse Gewest mogen niet worden verplicht om een keuze te maken tussen een van beide Gemeenschappen om in aanmerking te komen voor diensten van die Gemeenschap.

L'action des Communautés est fondée sur le principe qu'il n'existe pas de "sous-nationalité". Les habitants de la Région bruxelloise ne peuvent pas être obligés de faire un choix entre l'une des deux Communautés pour pouvoir bénéficier des services de cette Communauté.