Overslaan naar hoofdinhoud
Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Homepage

Geluidsoverlast

Werken, vestigingen met een milieuvergunning, het verkeer... Op een beperkt grondgebied omvat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woonzones, handelszaken en bedrijven. Dat heeft een invloed op het geluidsniveau en de levenskwaliteit.

Ook uw onderneming kan het lawaai helpen beperken door middel van een aantal aangepaste maatregelen.

Meer informatie over de Externe linkmaximale geluidsnormen voor bedrijfsinstallaties vindt bij Leefmilieu Brussel. Deze normen variëren volgens dag (weekdag, weekend, feestdag), tijdsblok (kantooruren, dag, nacht) en de zone waar de installatie zich bevindt (volgens het Gewestelijk Bestemmingsplan: industriezone, woongebied, openbare ruimte, groengebied, enz.).

Goede praktijken voor wegverkeerslawaai

Om een preventieve benadering en een expertise uit te werken op het vlak van de problematiek van het wegverkeerslawaai heeft Leefmilieu Brussel het "Vademecum voor wegverkeerslawaai in de stad" uitgegeven.

Dit instrument, dat bedoeld is voor beleidsvormers, actoren en operatoren op het terrein, is een gids met goede praktijken die de geluidsproblemen linkt met het beheer van de wegen en van het wegverkeer. U kunt het vademecum verkrijgen bij Leefmilieu Brussel voor 50 euro.

Contact: +32 (0)2 775 75 75

Bxl_environnement_leefmilieu